Affected Device March 2021

Wszczepialne urządzenia, których dotyczy komunikat bezpieczeństwa

Wszczepialne urządzenie o podanym numerze seryjnym jest objęte komunikatem bezpieczeństwa.


Informacje dla pracowników służby zdrowia

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w komunikacie bezpieczeństwa. W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy BIOTRONIK.

Informacje dla pacjentów

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terapii, skontaktuje się z Tobą lekarz prowadzący. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem lub z BIOTRONIK Polska..