Revalidatie

Zelfvertrouwen Krijgen

Treatment Options

De eerste weken na de implantatie

De meeste patiënten herstellen snel na de procedure. Mogelijk heeft u wat pijn op de plaats van de implantatie. Deze pijn verdwijnt in de regel snel en daarna zult u amper kunnen voelen dat er een apparaat is geïmplanteerd. Vermijd gedurende de eerste weken zwaar tillen, strekken van de armen en intensief lichamelijk contact.


Let op complicaties

Neem de tijd

Implanteerbare defibrillator – uw levensverzekering

Na-controle

Nazorg en thuismonitoring

Let op complicaties
Watch Out for Complications

Let op complicaties

Neem altijd contact op met uw arts als u verschijnselen bemerkt als zwelling, rood worden van de huid of vochtafscheiding uit de wond, of als u koorts krijgt die langer dan twee of drie dagen aanhoudt. Neem ook contact met uw arts op als u zich duizelig voelt of langer dan twee of drie dagen koorts heeft, of als u altijd moe bent.

Neem de tijd
Give Yourself Time

Neem de tijd

Veel patiënten passen hun levensstijl aan nadat er bij hen een apparaat voor hartondersteuning is geïmplanteerd. Het kost tijd om daar aan te wennen. De meeste mensen hebben ongeveer vier maanden nodig om te leren hoe ze een actief leven kunnen leiden met een pacemaker/ICD. Het kan een uitdaging zijn om een “vreemd” apparaat te aanvaarden als onderdeel van het lichaam. In het begin kunt u merken dat u minder zelfvertrouwen heeft, overgevoelig bent of zich depressief voelt. Deze gevoelens zullen in de loop van de tijd verdwijnen als u de pacemaker of de geïmplanteerde defibrillator emotioneel accepteert. Als u geïrriteerd, bezorgd of depressief blijft moet u met uw arts overleggen over het inroepen van professionele ondersteuning.

Implanteerbare defibrillator – uw levensverzekering
Implantable Defibrillators – Your Life Insurance

Implanteerbare defibrillator – uw levensverzekering

Een implanteerbare defibrillator is letterlijk een levensverzekering. Niets en niemand biedt u een betere kans om een levensbedreigende episode ongeschonden te doorstaan, omdat het apparaat altijd aanwezig is en binnen enkele seconden uw hart op de juiste manier behandelt. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheidstoestand, denk er dan aan dat u nu dingen kunt doen die u, voordat het apparaat er was, niet had mogen doen.

Na-controle
Follow-Up Examinations

Na-controle

Om mogelijke risico’s te vermijden moet u regelmatig voor controle naar uw arts gaan. Bij het ontslag uit het ziekenhuis worden afspraken gemaakt voor regelmatige controle van uw gezondheid en van het geïmplanteerde apparaat. De eerste controle vindt meestal vier tot zes weken na de implantatie plaats.
Tijdens deze controle zal uw arts beoordelen of de wond van de implantatie goed is genezen en zullen de instellingen van het apparaat worden gecontroleerd. Hiervoor hoeft geen nieuwe wond te worden gemaakt omdat het apparaat door de huid heen kan worden geprogrammeerd. De arts kan de instellingen van het apparaat op een beeldscherm controleren en kan bijvoorbeeld zien hoe lang de batterij nog meegaat.

Nazorg en thuismonitoring
Patient Workplace Risks

Nazorg en thuismonitoring

Aangezien uw cardioloog niet op afstand kan zien wat het hartritme is en welke ingrepen het apparaat heeft uitgevoerd bestaat het risico dat veranderingen in de toestand van uw hart en een suboptimale instelling van het apparaat niet tijdig worden geïdentificeerd en dat dit pas tijdens het eerstvolgende controlebezoek gebeurt. Om te zorgen dat uw cardioloog dergelijke gebeurtenissen op elk moment kan controleren biedt BIOTRONIK de mogelijkheid van THUISMONITORING . Doordat de gegevens van uw hart dagelijks automatisch worden doorgezonden kan uw arts uw toestand en de uitgevoerde behandelingen uitgebreid analyseren en u zo nodig oproepen voor extra controleafspraken.