Reizen

Afbeelding
Travel with device
Reizen & vakantie
grey
top_right
Off

Reizen & vakantie

Vakantie zonder zorgen

Eindelijk is het tijd voor vakantie. Als u een pacemaker, ICD of CRT-apparaat heeft vraagt u zich wellicht af of er beperkingen aan reizen zitten of dat u voorzorgsmaatregelen moet nemen. Maakt u zich geen zorgen! Reizen is voor iemand met een pacemaker/ICD even gemakkelijk als voor iemand zonder een dergelijk apparaat. Of u nu gaat vliegen, varen, autorijden of de trein neemt, reizen is in de regel eenvoudig. Zorg dat u uw PATIËNTENPAS, uw geneesmiddelen en belangrijke telefoonnummers die in geval van nood kunt bellen bij u heeft en bespreek uw reisplannen met uw arts.

Contact For Patients

BIOTRONIK SE & Co. KG

+49 (0) 30 68905 0


Kies uw reisbestemming

Overleg met uw arts

Reizen per auto of motorfiets

Op het vliegveld

Houd contact met uw arts, ook vanuit het buitenland

Reisgidsen voor patiënten

Kies uw reisbestemming
Travel Destination

Kies uw reisbestemming

Hart- of vaatziekten kunnen verergeren in een heet, vochtig of tropisch klimaat en op grote hoogte. Als u een hoge bloeddruk, kransslagaderaandoeningen of hartritmestoornissen heeft kunt u beter een bestemming in een gebied met een milder klimaat kiezen. Een verblijf op een hoogte van meer dan 3.000 meter wordt patiënten met een hart- of vaatziekte niet aangeraden. Bij de keuze van uw bestemming moet u ook rekening houden met de kwaliteit van de gezondheidszorg ter plekke.

Overleg met uw arts
Consult Your Physician

Overleg met uw arts Your Physician

Voordat u op reis gaat moet u met uw arts overleggen of u voldoende fit bent om te reizen, en in welke gevallen u naar een lokaal ziekenhuis moet gaan. Uw arts kan u ook adviseren over ziekenhuizen op uw reisbestemming die ervaring hebben met implantaten van BIOTRONIK en die zo nodig uw apparaat kunnen controleren. Adressen van ziekenhuizen waar controle kan plaatsvinden staan HIER.

Reizen per auto of motorfiets
Traveling by Car or Motorcycle

Reizen per auto of motorfiets

Vliegen of reizen per trein wordt over het algemeen beter verdragen dan het maken van een lange rit in een auto of op een motorfiets. Neem contact op met uw arts voordat u met vakantie gaat zodat hij kan bepalen of u fit genoeg bent om te reizen en met de auto te rijden omdat mogelijk een controleperiode in acht moet worden genomen, afhankelijk van de aard van uw hartziekte en de behandeling.

Op het vliegveld
At the Airport

Op het vliegveld

Als u gaat vliegen moet u de veiligheidsdienst of het grondpersoneel op het vliegveld vertellen dat bij u een pacemaker/ICD is geïmplanteerd en moet u uw IDENTIFICATIEDOCUMENTEN laten zien. Het personeel zal u vertellen wat u bij de veiligheidscontrole moet doen. Een metaaldetector heeft geen invloed op het apparaat als u deze snel passeert. Uw apparaat bevat metaal, en dat kan een alarm doen afgaan als u door een metaaldetector loopt. Vraag aan het personeel om u niet te scannen met een losse metaaldetector, en in elk geval de borstkas te vermijden. U zult dan handmatig worden onderzocht.

Houd contact met uw arts, ook vanuit het buitenland
Stay in Touch with Your Doctor, Even from Abroad

Houd contact met uw arts, ook vanuit het buitenland

Whether you have a pacemaker, heart monitor, ICD or CRT device, innovative BIOTRONIK HOME MONITORING is now available for all therapies. This system allows heart devices to send diagnostic data wirelessly to an external patient device, the CARDIOMESSENGER . This ensures that even if you are in remote areas, your physician can keep an eye on your heart function at all times. Home Monitoring is available in more than 160 countries worldwide.Als bij u een pacemaker, hartmonitor, ICD of CRT-apparaat is geïmplanteerd kunt u nu altijd gebruik maken van BIOTRONIK THUISMONITORING . Dit systeem zorgt ervoor dat diagnostische gegevens draadloos naar een apparaat buiten de patiënt worden gezonden, de CARDIOMESSENGER. Met dit systeem kan uw arts de werking van uw hart op elk moment controleren, zelfs als u in een afgelegen gebied verblijft. Thuismonitoring is beschikbaar in meer dan 160 landen over de gehele wereld.

Reisgidsen voor patiënten
Patient Travel Guides

Reisgidsen voor patiënten

Patiënten bij wie een pacemaker, ICD of CRT-apparaat van BIOTRONIK is geïmplanteerd kunnen in onze database zoeken naar een ziekenhuis op de plaats van de reisbestemming waar zij zo nodig voor controle naar toe kunnen gaan. Klik HIER voor onze reisgidsen.