Levensduur

Afbeelding
Patient Job
grey
top_left
Off

Weer aan het werk

Het merendeel van de patiënten met een pacemaker/ICD gaat na een korte herstelperiode weer aan het werk. Zodra u gewend bent aan uw apparaat kunt u, na overleg met uw arts, uw werk hervatten. Slechts een beperkt aantal werkzaamheden is om veiligheidsredenen niet meer mogelijk.

Contact For Patients

BIOTRONIK SE & Co. KG

+49 (0)30/68905-1111


Workplace Risks

May I Drive?

Workplace Risks
Patient Workplace Risks

Risico’s op de werkplaats

Als u een pacemaker/ICD heeft moet u contact met apparatuur, die sterke mechanische krachten uitoefent of elektromagnetische straling afgeeft, vermijden. Dit geldt bijvoorbeeld voor elektrisch gereedschap zoals boren en zagen. Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, die mogelijk het gebruik van deze apparatuur door individuen met een geïmplanteerd pacemaker/ICD afraadt.

Voordat u gaat werken op een industrieterrein of in de buurt van sterke generatoren, elektriciteitscentrales, stroomkabels of radio-, televisie- of radarzendinstallaties moet u contact opnemen met de technische dienst van uw bedrijf en de mogelijke risico’s met uw arts bespreken.

May I Drive?
BIOTRONIK Patient Drive

Mag ik autorijden?

Of u lange afstanden in een auto of vrachtwagen of op een motorfiets mag rijden moet op individuele basis worden beoordeeld. Patiënten die soms het bewustzijn verliezen ten gevolge van hun hartritmestoornis krijgen in bepaalde gevallen beperkingen wat betreft autorijden opgelegd om te voorkomen dat ze bij zichzelf of anderen letsel veroorzaken. Elke patiënt moet met zijn/haar arts bespreken of en wanneer hij/zij mag autorijden met een geïmplanteerd pacemaker/ICD.