ICD-implantatie

Afbeelding
ICD Implantation
grey
top_left
Off

Procedures

Wat is een ICD?

Implanteerbare cardioverter-defibrillators (ICD) zijn apparaten die de levens van patiënten met een grote kans op ventriculaire tachycardie of ventriculaire fibrillatie redden. Een tachycardie is een hele snelle hartslag van meer dan 100 slagen per minuut. Tijdens tachycardie van de ventrikels – de twee belangrijkste kamers van het hart – slaat het hart te snel om voldoende bloed naar het lichaam te pompen. Dit is levensbedreigend en kan tot ventriculaire fibrillatie leiden. Tijdens ventriculaire fibrillatie kunnen de hartkamers niet meer samentrekken. Dit zorgt binnen enkele minuten voor een hartaanval – het hart stopt plotseling en onverwachts met kloppen – en dit is een van de meest voorkomende oorzaken van een acute hartdood. De enige manier om ventriculaire fibrillatie te stoppen is defibrillatie. Een elektrische schok, defibrillatie verstoort de tachycardie, waardoor het hart zijn activiteit in een normaal ritme kan hervatten. Mensen die geen ICD hebben, kunnen extern worden gedefibrilleerd in een noodgeval. ICD's bieden patiënten met een grote kans op ventriculaire tachycardie of fibrillatie de beste bescherming tegen levensbedreigende gebeurtenissen. Een implanteerbare defibrillator is 24 uur per dag actief om onregelmatigheden in uw hartslag automatisch te detecteren en de juiste behandeling toe te dienen. Het stopt levensbedreigende ventriculaire tachycardie en fibrillatie met relatief zwakke en pijnloze stimulatietherapie of elektrische schokken. Er is een kleine operatie nodig om een ICD te implanteren.


Vóór de operatie

Uw arts zal u gedetailleerde instructies geven over hoe u zich moet voorbereiden op de operatie. Meestal krijgt u het advies enkele dagen voor de operatie te stoppen met het innemen van bloedverdunnende medicatie. Als u regelmatig andere medicatie gebruikt, vraag uw arts dan of u de medicatie voorafgaand aan de procedure moet blijven innemen. Daarnaast mag u ongeveer 12 uur voor de implantatie niets meer eten.


ICD-implantatie

De procedure voor het implanteren van een ICD is relatief eenvoudig. Het is geen open-hartchirurgie. U krijgt antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De interventie zal onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, en soms met kortdurende sedatie.

Na voorbereiding van de incisieplaats zal de chirurg een klein sneetje boven in uw borst maken, ruim onder uw schouder. De cardioloog zal de draden genaamd elektroden die de energie aan het hart leveren, in een grote ader in de buurt van uw sleutelbeen inbrengen. Met behulp van röntgenbeelden voor de zichtbaarheid zal de cardioloog de elektroden door uw aders geleiden en ze op de juiste locaties in uw hart plaatsen. Vervolgens zal de cardioloog de ICD implanteren in een pocket die bij de incisie onder de huid is gemaakt. De cardioloog zal de elektroden op de defibrillator aansluiten en deze op basis van uw specifieke medische behoeften programmeren. Na een test om er zeker van te zijn dat de ICD naar behoren werkt, zal de cardioloog de incisie met een paar hechtingen sluiten.


Na de implantatie

Usually, you will stay in the hospital for one to two days after the implantation. Listen carefully to your physician and follow their instructions.
At home, monitor how the incision is healing. Your arm’s range of motion will probably be limited until the wound is completely healed. In some patients, the ICD forms a small, visible bulge underneath the skin. Most patients get used to it quickly and soon cease to notice it.
Magnetic fields and electromagnetic radiation can influence your ICD’s functionality. Please ask your physician about which kinds of devices may affect your ICD and how to avoid them, and consult the patient brochure you receive from your physician. New BIOTRONIK ICDs include ProMRI® technology. Check whether your device is approved for magnetic resonance imaging (MRIs) hier. Always carry your patient identification card on you. In the case of a medical emergency, it prevents physicians from running tests and doing procedures that will interfere with your device.U blijft meestal een tot twee dagen na de implantatie in het ziekenhuis. Luister goed naar uw arts en volg zijn/haar instructies op.
Houd thuis goed in de gaten hoe de incisie geneest. Het bewegingsbereik van uw arm zal waarschijnlijk beperkt zijn tot de wond volledig is genezen. Bij sommige patiënten vormt de ICD een kleine, zichtbare bobbel onder de huid. De meeste patiënten raken er snel aan gewend en letten er na een tijdje al niet meer op.
Magnetische velden en elektromagnetische straling kunnen de functionaliteit van uw ICD beïnvloeden. Informeer bij uw arts welke soort apparaten van invloed kunnen zijn op uw ICD en hoe u deze kunt vermijden, en raadpleeg de patiëntenbrochure die u van uw arts ontvangt. Nieuwe BIOTRONIK ICD's bevatten ProMRI®-technologie. Controleer hierof uw apparaat is goedgekeurd voor magneetresonantietomografie (MRI's). Draag uw patiëntidentificatiekaart altijd bij u. Bij een medisch noodgeval voorkomt dit dat artsen tests uitvoeren en procedures doorlopen die storingen met uw apparaat kunnen veroorzaken.
Als u vragen over uw ICD-apparaat hebt, neem dan gerust contact op met het BIOTRONIK-serviceteam door een e-mail te sturen naar office.nl@biotronik.com.