Hartmonitor inbrengen

Afbeelding
BioMonior 2 with Home Monitoring
grey
top_left
Off

Procedures

Wat is een implanteerbare hartmonitor?

Implantable heart monitors, including BioMonitor 2, are mini-electrocardiogram (ECG or EKG) devices that continuously record the heart’s rhythm. They automatically detect any irregularities and store clinically relevant data. That data is transmitted wirelessly via the BIOTRONIK Home Monitoring® patient device, ultimately reaching the attending physician. The physician will be able to see, whether and what kind of irregular heartbeats – arrhythmias – occur. This information is crucial to identify the cause of the patient’s discomfort and decide on the best course of treatment. BioMonitor 2 Implanteerbare hartmonitors, inclusief BioMonitor 2, zijn mini-elektrocardiogram (ECG)-apparaten die het hartritme continu registreren. Ze detecteren automatisch eventuele onregelmatigheden en bewaren klinisch relevante gegevens. Die gegevens worden draadloos via het BIOTRONIK Home Monitoring®-patiëntenapparaat overgedragen en bereiken zo uiteindelijk de behandelend arts. De arts kan zien of en wat voor soort onregelmatige hartslagen – aritmieën – plaatsvinden. Deze informatie is cruciaal bij de identificatie van de oorzaak van het ongemak bij de patiënt en bij de bepaling van het beste behandeltraject.


BioMonitor 2 inbrengen

De procedure waarbij de BioMonitor 2 wordt ingebracht, vindt onder plaatselijke verdoving plaats en duurt slechts enkele minuten. Om de BioMonitor 2 in te brengen, maakt de arts een heel klein sneetje (15 mm lang) boven in de borst. De arts brengt de hartmonitor met een speciaal ontworpen hulpmiddel in. Nadat de hartmonitor met succes is geplaatst, zal de arts het inbrenghulpmiddel verwijderen. De BioMonitor 2 blijft op zijn plaats onder de huid zitten. De arts sluit de incisie met een paar hechtingen.


Na de procedure

Na de korte en eenvoudige procedure moet u mogelijk een nacht in het ziekenhuis blijven. Luister goed naar uw arts en volg zijn/haar instructies op.Houd thuis goed in de gaten hoe de incisie geneest. Het bewegingsbereik van uw arm zal waarschijnlijk beperkt zijn tot de wond volledig is genezen. De BioMonitor 2 is een klein apparaatje met een flexibele antenne dat zich aan de natuurlijke vorm van uw lichaam aanpast. De meeste patiënten raken er snel aan gewend en letten er na een tijdje al niet meer op.Uw arts geeft u mogelijk een “Patiëntenactivator” waarmee u een ECG kunt opslaan wanneer u symptomen ervaart. Plaats deze boven het implantaat, druk op de knop en de BioMonitor 2 zal de gebeurtenis opslaan.Nadat de BioMonitor 2 is ingebracht, kunnen patiënten doorgaans onmiddellijk hun normale activiteiten hervatten. De BioMonitor 2 is beschermd tegen magnetische velden en elektromagnetische straling van andere apparaten, en u kunt dus gerust de gewone huishoudelijke hulpmiddelen en apparaten gebruiken. De BioMonitor 2 bevat ProMRI®-technologie en patiënten kunnen dus magneetresonantietomografie (MRI)-scans ondergaan.Als u vragen over uw hartmonitor hebt, neem dan gerust contact op met het BIOTRONIK-serviceteam door een e-mail te sturen naar office.nl@biotronik.com.