Pacemaker

Afbeelding
physician and patient
grey
top_left
Off

Procedures

Implantatie van pacemaker

Een trage hartslag heet bradycardie. Een trage hartslag betekent niet noodzakelijk dat een patiënt een onderliggend gezondheidsprobleem heeft. Atleten kunnen bijvoorbeeld een erg trage hartslag in rust hebben en perfect gezond zijn. Als een trage hartslag er echter niet in slaagt om het lichaam van de benodigde hoeveelheid bloed en zuurstof te voorzien, kan bradycardie een ernstig gezondheidsprobleem zijn. Onbehandelde bradycardie kan leiden tot hartfalen of plotselinge hartdood. De enige manier om bradycardie op lange termijn te behandelen, is door een pacemaker te implanteren. Een pacemaker is een klein apparaat dat onder de huid of borstspier wordt geïmplanteerd, in de buurt van het sleutelbeen. Het is met één of twee elektroden (ook wel "leads" genoemd) verbonden met het hart en dient als de kunstmatige "tijdwaarnemer" van het hart. De pacemaker bewaakt continu de activiteit van het hart, stuurt elektrische impulsen om een normaal ritme te herstellen als het hart te langzaam of onregelmatig klopt.


Voor de ingreep

Uw arts zal u gedetailleerde instructies geven over hoe u zich op de ingreep kunt voorbereiden. Meestal zullen ze u de raad geven om enkele dagen voor de operatie geen bloedverdunners meer te nemen. Als u regelmatig andere medicatie neemt, vraag dan uw arts of u de medicatie in de aanloop naar uw procedure mag blijven nemen. Bovendien mag u ongeveer 12 uur voor de implantatie niet eten.


Een pacemaker implanteren

Het implanteren van een pacemaker is een relatief eenvoudige ingreep die 2 tot 4 uur in beslag neemt. U krijgt antibiotica om de kans op een infectie te verminderen. De ingreep wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving en soms onder sedatie. Het is niet een openhartoperatie.
Na het voorbereiden van de incisieplaats, zal de arts een klein sneetje in uw borst maken, ruim onder uw sleutelbeen. De arts zal speciale geleiders in een belangrijke ader in de buurt van uw sleutelbeen opvoeren. Met behulp van rontgendoorlichting zal de cardioloog de geleiders door uw aderen leiden, tot aan de boven- en onderkamers van het hart. Vervolgens zal de arts de pacemaker in de "pocket" plaatsen, onder de huid op de incisieplaats. De arts zal vervolgens de geleider op de pacemaker aansluiten en het programmeren volgens uw medische behoeften. Na een test om te waarborgen dat de pacemaker correct werkt, zal de arts de incisie met enkele hechtingen sluiten.

After preparing the incision site, the physician will make a small cut in your upper chest, well below your shoulder. He or she will insert special leads into a major vein near your collarbone. Using X-ray for visibility, the surgeon will guide the leads through your veins, positioning them in the heart’s upper and lower chambers. Then, the physician will implant the pacemaker in the “pocket” beneath the skin at the incision site. He or she will then connect the leads to the device and program it to meet your medical needs. After a test to ensure the pacemaker is working correctly, the physician will close the incision with a few stitches.


Na de implantatie

Usually, you will stay in the hospital for one or two days after the implantation. Listen carefully to and follow your physician’s instructions.
At home, monitor how the incision is healing. Your arm’s range of motion will probably be limited until the wound is completely healed. In some patients, the pacemaker forms a small but visible bulge underneath the skin. Most patients get used to this quickly.
Magnetic fields and electromagnetic radiation can influence your pacemaker’s functionality. Please ask your physician about what kinds of devices can affect your pacemaker and how to avoid them, and consult your patient brochure. Always carry your patient identification card with you. In a medical emergency, it prevents physicians from running tests or doing procedures that interfere with your device.
If you have questions about your new pacemaker, please contact the BIOTRONIK service team by email at patients@biotronik.com. We will answer within one business day.

Meestal blijft u een of twee dagen na de implantatie in het ziekenhuis. Luister aandachtig naar, en volg, de instructies van uw arts.
Thuis moet u controleren hoe de incisie geneest. Het bereik van uw arm zal waarschijnlijk beperkt zijn totdat de wond volledig is genezen. Bij sommige patiënten vormt de pacemaker een kleine maar zichtbare zwelling onder de huid. De meeste patiënten geraken hier snel aan gewend.
Magnetische velden en elektromagnetische straling kan de werking van uw pacemaker beïnvloeden. Vaag uw arts welke apparaten uw pacemaker kunnen beïnvloeden en hoe u ze kunt vermijden, raadpleeg uw patiëntenbrochure. Zorg dat u altijd uw patiëntenpas bij hebt. In een medische noodsituatie zal dit voorkomen dat artsen testen of procedures uitvoeren die met uw apparaat interfereren.