Leven met een aandoening

Afbeelding
Managing Cardiovascular Disease
Omgaan Met Hart- En Vaatziekten
grey
top_left
Off

Omgaan Met Hart- En Vaatziekten

Elke dag samen leven

U staat niet alleen met uw hart- of vaatziekte. Veel mensen willen en kunnen u helpen, van familieleden tot steungroepen voor patiënten. Bespreek uw aandoening, pacemaker/ICD en bijwerkingen van de behandeling met de mensen om u heen. Door met anderen te praten komt u nader tot elkaar en zult u op den duur wennen aan uw nieuwe leven.

BIOTRONIK Patients

Hoe gaan patiënten om met hun hart- of vaatziekte? Welke behandeling met BIOTRONIK produkten heeft hen geholpen?

Patient Brochures

Veel patiënten en hun familieleden vinden het een veilig gevoel dat ze goed zijn voorgelicht.