Hartritmestoornissen

Afbeelding
Grandma with granddaughter
grey
top_left
Off

Hartritmestoornissen

Wat is tachycardie?

Een tachycardie wordt gedefinieerd als een zeer snelle hartslag van meer dan 100 slagen per minuut. Fysieke inspanning, opwinding of stress versnellen uiteraard de hartslag zonder onderliggend gezondheidsprobleem. Tot op zekere hoogte zal de verhoogde activiteit van het hart het hartminutenvolume verhogen of het volume bloed dat door het hart wordt gepompt. Als de hartslag echter te snel klopt om de ventrikels met voldoende bloed te vullen en zal het hartminutenvolume worden verminderd. Het is mogelijk dat tachycardie alleen in de atria (de bovenste twee hartkamers) voorkomt of alleen in het ventrikel (de onderste twee hartkamers). Atriale tachycardie is op zich niet levensbedreigend, maar heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en is gekoppeld aan een hoog risico op een beroerte. Als de atriale tachycardie regelmatig is, wordt het atriale flutter genoemd. Tijdens een atriumfibrilleren is de activiteit van de hartspiercellen onregelmatig. Tijdens een ventriculaire tachycardie, beter bekend als ventrikelfibrilleren, kunnen de hartkamers niet meer samentrekken. Door de wanordelijke en onregelmatige elektrische activiteit in de spiercellen verliezen ze hun vermogen om bloed te pompen. Ventrikelfibrilleren veroorzaakt binnen enkele minuten een hartstilstand en is een van de meest voorkomende oorzaken van een plotselinge hartdoodh.


Wat zijn de oorzaken van tachycardie?

Verschillende hartziekten kunnen het hartritme pathologisch versnellen of hartritmestoornissen veroorzaken. Deze omvatten:

Bovendien kunnen sommige geneesmiddelen, toxinen en andere ziekten, zoals hyperthyroïdie, tachycardie veroorzaken.


What Are the Risk Factors for Tachycardia?

Wat zijn de risicofactoren voor tachycardie?

  • Ouder dan 60 jaar
  • Atleten
  • Mensen met niet-gediagnosticeerd hart- en vaatziekten, in het bijzonder hartspierziekten
  • Mensen met een ongezonde leefstijl: te veel stress, roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging

Mensen die al een episode van ventrikelfibrilleren hebben overleefd, lopen het meeste risico op opnieuw optreden van ventrikelfibrilleren. Zonder adequate behandeling zal ongeveer 40 procent van deze patiënten binnen twee jaar na hun eerste episode opnieuw aan ventrikelfibrilleren lijden.


Wat zijn de symptomen van tachycardie?

Onverklaarbare, zelflimiterende tachycardie zonder verdere symptomen kan ongevaarlijk zijn. Het wordt echter aangeraden om een arts te raadplegen voor een medisch onderzoek, omdat de gebeurtenis door een ernstig onderliggende probleem kan worden veroorzaakt en de hartritmestoornis zonder adequate behandeling erger kan worden.
Als de hartslag permanent meer dan 100 slagen per minuut bedraagt, moet u een arts raadplegen. U moet zo snel mogelijk een arts bezoeken als de hartritmestoornis gepaard gaat met symptomen zoals draaierigheid, duizeligheid, kortademigheid of een lichte druk op de borst. Symptomen zoals plotseling flauwvallen (syncope), kortademigheid, krampen of pijn in de borst wijzen op een noodsituatie die onmiddellijk medische aandacht vereist.

If the heartbeat is permanently accelerated over 100 beats per minute, you must seek medical advice. You should visit a physician as soon as possible if the arrhythmia is accompanied by symptoms like giddiness, dizziness, shortness of breath, or a light pressure in the breast. Symptoms like fainting (syncope), breathlessness, cramping or breast pain indicate an emergency requiring immediate medical treatment.


Hoe wordt tachycardie gediagnosticeerd?

Om een tachycardie te diagnosticeren, heeft de arts meer informatie over uw medische voorgeschiedenis nodig. De arts zal u vragen onder welke omstandigheden de tachycardie en bijhorende symptomen zijn opgetreden. De arts zal naar uw hart luisteren en uw hartslag meten. Een elektrocardiogram (ECG) zal de elektrische activiteit van uw hart op een grafiek weergeven. Soms kan men op basis van de ECG de onderliggende oorzaak van de tachycardie te weten komen.
Voor een effectieve langdurige therapie is het cruciaal dat de onderliggende oorzaak van de aandoening wordt gevonden. Daartoe zijn verschillende onderzoeken en tests nodig. Deze onderzoeken kunnen een bloedonderzoek, rontgenfotos, echografie en/of specifieke onderzoek van het bloedvatenstelsel omvatten.
Tachycardie die zelden voorkomt, kan worden gedetecteerd door een langdurige ECG registratie. Naast de draagbare Holter-monitoren bestaan er apparaten die onder de huid kunnen worden ingebracht. Implanteerbare hartmonitoren zijn zeer nuttig om gedurende lange tijd, zelfs jaren, de elektrische activiteit van het hart te observeren.
For an effective long-term therapy, it is crucial that the underlying cause of the disorder is found. To that end, different examinations and tests are necessary. These examinations may include blood tests, X-ray, ultrasound and/or specific examination of the blood vessel system.
Infrequently occuring tachycardia may be detected by a long-term EKG. Besides portable Holter monitors there are devices which can be inserted under the skin. Insertable heart monitors are very useful for observing the heart’s electric activity over a long period of time, even years.


Hoe een basis levensondersteuning bieden in een noodsituatie

In geval van ventrikelfibrilleren kan een snelle reactie levens redden. Als iemand in uw buurt plotseling het bewustzijn verliest en geen waarneembare pols heeft, moet u onmiddellijk de volgende stappen nemen:

  • Onmiddellijk een traumateam bellen via 112
  • Zodra u de hulpdiensten hebt verwittigd, onmiddellijk hartmassage (CPR) en mond-op-neus reanimatie uitvoeren totdat de hulpdienst arriveert.
  • Als een automatische externe defibrillator beschikbaar is, gebruik deze dan om het ventrikelfibrilleren te beeindigen. Op verschillende openbare plaatsen kunt u deze apparaten vinden en deze apparaten zijn gemakkelijk te gebruiken, zelfs door leken. De gemakkelijk begrijpbare stap-voor-stap instructies helpen de zorgenverstrekker om de eerste hulp te bieden.

Klik hier voor meer informatie over de behandelingsopties voor tachycardie. 1 John et al. Cardiac Arrhythmia 3 Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Lancet 2012; 380: 1520-29


1 John et al. Cardiac Arrhythmia 3 Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Lancet 2012; 380: 1520–29