Cardiac Arrhythmia

Afbeelding
Cardiac Arrhythmia
grey
top_left
Off

Therapie-opties voor hartritmestoornissen

Wat zijn hartritmestoornissen?

Er zijn veel verschillende soorten hartritmestoornissen, die elk een andere behandeling vereisen. Meestal is het niet nodig om sporadische extra hartslagen (zogenaamde extrasystole) te behandelen. Hartritmestoornissen zoals bradycardie (een hartslag die te langzaam is) of tachycardie (een hartslag die te snel is) moeten echter therapeutisch worden gereguleerd, omdat deze een negatieve invloed kunnen hebben op het vermogen van het hart om goed te functioneren en/of de gezondheid van het hart kunnen verslechteren. Bovendien vergroot atriale fibrillatie de kans op een beroerte. Tachycardieën zoals ventriculaire flutter of ventriculaire fibrillatie kunnen acute levensbedreigende gebeurtenissen zijn. Zonder defibrillatie om het normale ritme van het hart te herstellen, leidt ventriculaire fibrillatie binnen enkele minuten tot een acute hartdood.

Hoe worden hartritmestoornissen behandeld?

De behandeling hangt af van het type aritmie evenals de onderliggende oorzaken, die zich in het hart zelf of daarbuiten kunnen bevinden. Diagnose en behandeling van de oorzaak is een voorwaarde voor het succes op de lange termijn van elke willekeurige therapie. Daarnaast moet bij de therapie rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van de hartritmestoornis. Een van deze gevolgen is bijvoorbeeld een verhoogde kans op een beroerte in het geval van atriale fibrillatie.
Om een hartritmestoornis te kunnen behandelen, moet de arts de beste therapeutische aanpak voor de individuele patiënt kiezen. Het hoofddoel van de behandeling is het normale hartritme te herstellen, de hartfrequentie te regelen en de bijbehorende risico's te minimaliseren. De meest voorkomende hartritmestoornissen worden als volgt behandeld:

Atriale fibrillatie

Tachycardie als gevolg van atriale fibrillatie kan symptomen als duizeligheid en angst veroorzaken. Het doel van de behandeling is het normale hartritme te herstellen en de tachycardie te verhelpen. Er zijn verschillende strategieën beschikbaar voor dit doel. Anti-aritmica medicatie of elektrische cardioversie kunnen atriale fibrillatie stoppen.
Atriale fibrillatie is niet altijd symptomatisch. Een patiënt kan zowel symptomatische als asymptomatische episodes van atriale fibrillatie ervaren. Asymptomatische atriale fibrillatie moet ook worden behandeld, aangezien het optreden van atriale fibrillatie de kans op een beroerte vergroot. Als het normale hartritme niet kan worden hersteld, krijgt de patiënt bloedverdunners om een beroerte te voorkomen. Met name veel oudere patiënten hebben chronische atriale fibrillatie waarbij het normale hartritme niet met een behandeling kan worden hersteld. Deze patiënten hebben over het algemeen geen klachten, aangezien ze gewend zijn geraakt aan de atriale fibrillatie. Regelmatige doses bloedverdunners zijn belangrijk bij het minimaliseren van de kans op een beroerte bij patiënten die last hebben van chronische atriale fibrillatie.

 

Atriale flutter

Een andere vorm van tachycardie vindt plaats wanneer patiënten aan atriale flutter leiden. Dit is een snelle, maar ritmische atriale activiteit, meestal met een hartslag van 120 slagen per minuut. Als uw arts een atriale flutter detecteert, is ablatie een vorm van behandeling. De atriale flutter wordt gestopt en het normale hartritme wordt hersteld. Anti-aritmica medicatie kan ook worden gebruikt om deze aandoening te behandelen.

 

Ventriculaire tachycardie (ventriculaire flutter/ventriculaire fibrillatie)

Ventricular tachycardia is a life-threatening emergency that, if left untreated, could lead to sudden cardiac death. In acute cases life-saving defibrillation to restore the normal heart rhythm must be carried out. An implantable cardioverter defibrillator (ICD) which protects the patient from sudden cardiac death by ventricular fibrillation or flutter can be used as a preventative measure. ICDs monitor the heart rhythm and, in case of a life-threatening arrhythmia, deliver energy to the heart muscle causing the heart to beat in a normal rhythm once more. Antiarrhythmic medication is also used to prevent tachycardie and atriale fibrillatie.Ventriculaire tachycardie is een levensbedreigend noodgeval dat, indien niet behandeld, tot een acute hartdood kan leiden. In acute gevallen moet levensreddende defibrillatie worden uitgevoerd om het normale hartritme te herstellen. Een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) die de patiënt tegen acute hartdood door ventriculaire fibrillatie of flutter beschermt, kan worden gebruikt als preventieve maatregel. ICD's bewaken het hartritme en, in het geval van een levensbedreigende aritmie, leveren energie aan de hartspier waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Anti-aritmica medicatie wordt ook gebruikt om tachycardie en atriale fibrillatie te voorkomen.

 

Bradycardie

Als het hart te langzaam klopt, of als er symptomatische pauzes met overslagen van het hart zijn, moet een pacemaker worden geïmplanteerd om te garanderen dat het hart naar behoren klopt. Pacemakers werken in de mate die nodig is, wat betekent dat ze niet met het natuurlijke hartritme concurreren, maar alleen therapie bieden als het hart te langzaam klopt of slagen overslaat.

 

Chronotropische incompetentieIncompetence

is de medische term voor een aandoening waarbij het hart zijn frequentie niet kan aanpassen om voldoende bloed te leveren om aan de metabolische behoefte te voldoen. Moderne frequentieadapterende pacemakers met Closed Loop Stimulatie-technologie – exclusief verkrijgbaar bij BIOTRONIK – zijn in staat de hartfrequentie aan te passen als reactie op zowel fysieke als mentale stress.(link naar gedeelte “Innovaties op het gebied van pacemakertherapie” bij Therapie-opties voor bradycardie)

 

Extrasystolen

Patiënten die last hebben van extrasystolen, moeten een hartonderzoek ondergaan. In sommige gevallen is langdurige bewaking van het hartritme door een implanteerbare hartmonitor nodig om de oorzaak van de extrasystolen te detecteren.

 

Noodmaatregelen bij levensbedreigende hartritmestoornissen

Bewusteloze patiënten kunnen een plotselinge hartstilstand hebben. Als ze geen voelbare hartslag hebben en/of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, neemt u onmiddellijk contact op met een medisch noodteam en start u reanimatie. Er moet hartmassage worden toegediend tot het medische noodteam de patiënt kan behandelen. Als er een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig is, kunt u deze gebruiken om de ventriculaire fibrillatie te proberen te stoppen. Deze apparaten zijn ontworpen om door leken te worden gebruikt en zijn op veel openbare plaatsen te vinden. Stap-voor-stap instructies begeleiden de gebruiker automatisch bij het juiste gebruik van het apparaat.

 

Welke apparaten worden gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen?

Er zijn verschillende apparaten zoals hartmonitors, verschillende soorten pacemakers of implanteerbare defibrillators beschikbaar om aan de specifieke behoeften van de patiënt te voldoen. In sommige gevallen is een interventie genaamd ablatie nodig om de aritmie onder controle te krijgen. De cardioloog gebruikt elektroden om een veilige radiofrequente energiepuls toe te dienen om de aangetaste delen van het hartweefsel te vernietigen en zo te helpen het normale ritme van het hart te herstellen.

Cardiale implantaten voor de behandeling van hartritmestoornissen omvatten :

  • Een implanteerbare hartmonitor wordt gebruikt voor de langdurige bewaking van de hartactiviteit om de oorzaak van de aritmieën te bepalen.
  • Een pacemaker genereert elektrische stimuli en dient als tijdwaarnemer voor het hart. Deze wordt subcutaan onder het sleutelbeen geïmplanteerd. Een dunne draad genaamd een elektrode geleidt de elektrische stimuli van de pacemaker naar het hart.
  • Een implanteerbare defibrillator wordt gebruikt om het hart een elektrische schok te geven om de ventriculaire fibrillatie te stoppen en de normale hartslagen te herstellen. Er zijn ook implanteerbare cardioverter-defibrillators (ICD's) die levensbedreigende aritmieën zelfstandig herkennen en deze met behulp van elektrische impulsen beëindigen. Deze worden permanent onder de huid van de patiënt geïmplanteerd en vormen de beste bescherming tegen ventriculaire fibrillatie.

 

Hoe kunt u hartritmestoornissen voorkomen?

  • Stress en opwinding kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Voorkom beide zoveel mogelijk. Rust meerdere keren per dag even uit en ontspan.
  • Drink niet teveel cafeïne of alcohol, en voorkom roken helemaal. Als u wilt stoppen met roken, kan uw arts u ondersteunen door u over geschikte stoppen-met-roken-programma's te adviseren.
  • Bepaalde medicijnen kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Als u medicijnen nodig hebt, bespreek de kwestie dan met uw arts en vraag hem/haar de dosis of voorbereiding indien nodig te veranderen.
  • Maak gebruik van alle beschikbare medische controles, omdat andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hyperthyrioidie, aritmie kunnen veroorzaken.