CRT-D-implantatie

Afbeelding
Cardiac Resynchronization Therapy CRT-D
grey
top_left
Off

Procedures

What Is a CRT-D?

Een CRT-D is een implanteerbare cardiale re-synchronisatietherapie (CRT)-defibrillator voor patiënten met hartfalen. Het apparaat bewaakt het hartritme, detecteert onregelmatigheden en corrigeert deze met elektrische impulsen. Net zoals een implanteerbare defibrillator (ICD) stopt een CRT-D levensbedreigende ventriculaire tachycardie en fibrillatie met relatief zwakke en pijnloze stimulatietherapie of elektrische schokken. CRT-D's verschillen in zoverre van ICD's dat ze de onderste kamers van het hart – de ventrikels – helpen samen te werken. Hiervoor hebben CRT-D's drie elektroden – draden die energie aan het hart leveren – in plaats van een of twee, zoals bij een ICD. Een CRT-P is een cardiale re-synchronisatietherapiepacemaker die niet over de defibrillatiemogelijkheden van een CRT-D beschikt. CRT-D's verbeteren de effectiviteit van het hart en vergroten de bloedstroom. Ze verbeteren de symptomen van hartfalen zoals vermoeidheid, kortademigheid en minder kunnen inspannen. Cardiale resynchronisatietherapie vermindert de kans op levensbedreigende cardiale gebeurtenissen aanzienlijk. De kwaliteit van leven van veel patiënten verbetert aanzienlijk met een CRT-D. Er is een operatie nodig om een CRT-D te implanteren.


Vóór de operatie

Uw arts zal u gedetailleerde instructies geven over hoe u zich moet voorbereiden op de operatie. Meestal krijgt u het advies enkele dagen voor de operatie te stoppen met het innemen van bloedverdunnende medicatie. Als u regelmatig andere medicatie gebruikt, vraag uw arts dan of u de medicatie voorafgaand aan de procedure moet blijven innemen. Daarnaast mag u ongeveer 12 uur voor de implantatie niets meer eten.


CRT-D-implantatie

De procedure waarbij een CRT-D wordt geïmplanteerd is relatief eenvoudig en duurt meestal twee tot vier uur. Het is geen open-hartchirurgie. U krijgt antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. De interventie zal onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, en soms met kortdurende sedatie.
Na voorbereiding van de incisieplaats zal de cardioloog een klein sneetje boven in uw borst maken, ruim onder uw schouder. De cardioloog zal drie elektroden in een grote ader in de buurt van uw sleutelbeen inbrengen. Met behulp van röntgenbeelden voor de zichtbaarheid zal de cardioloog de elektroden door uw aders geleiden en ze in de bovenste en onderste kamers van uw hart plaatsen. Vervolgens zal de cardioloog de CRT-D implanteren in een pocket die bij de incisie onder de huid is gemaakt. De cardioloog zal de elektroden op de defibrillator aansluiten en deze op basis van uw specifieke medische behoeften programmeren. Na een test om er zeker van te zijn dat de CRT-D naar behoren werkt, zal de cardioloog de incisie met een paar hechtingen sluiten.

After preparing the incision site, the surgeon will make a small cut in your upper chest, well below your shoulder. The surgeon will insert three leads into a major vein near your collarbone. Using X-ray for visibility, the surgeon will guide the leads through your veins and place them in your heart’s upper and lower chambers. Then, the surgeon will implant the CRT-D in a pocket created at the incision beneath the skin. The surgeon will connect the leads to the defibrillator and program it to your specific medical needs. After a test to ensure that the CRT-D is working correctly, the surgeon will close the incision with a few stitches.


Na de implantatie

U blijft meestal een tot twee dagen na de implantatie in het ziekenhuis. Luister goed naar uw arts en volg zijn/haar instructies op.
Houd thuis goed in de gaten hoe de incisie geneest. Het bewegingsbereik van uw arm zal waarschijnlijk beperkt zijn tot de wond volledig is genezen. Bij sommige patiënten vormt de CRT-D een kleine, zichtbare bobbel onder de huid. De meeste patiënten raken er snel aan gewend en letten er na een tijdje al niet meer op.

Magnetische velden en elektromagnetische straling kunnen de functionaliteit van uw CRT-D beïnvloeden. Informeer bij uw arts welke soort apparaten van invloed kunnen zijn op uw CRT-D en hoe u deze kunt vermijden, en raadpleeg de patiëntenbrochure die u van uw arts ontvangt. Nieuwe BIOTRONIK CRT-D's bevatten ProMRI®-technologie. Controleer hier of uw apparaat is goedgekeurd voor magneetresonantietomografie (MRI's). Draag uw patiëntidentificatiekaart altijd bij u. Bij een medisch noodgeval voorkomt dit dat artsen tests uitvoeren en procedures doorlopen die storingen met uw apparaat kunnen veroorzaken.

Als u vragen over uw ICD-apparaat hebt, neem dan gerust contact op met het BIOTRONIK-serviceteam door een e-mail te sturen naar office.nl@biotronik.com