Odpowiedzialność korporacyjna

Obraz
BIOTRONIK Corporate Social Responsibility HBI Arturo
W firmie BIOTRONIK sukces ekonomiczny i zaangażowanie społeczne są ze sobą ściśle powiązane
greyblue
top_left
On
greyblue
s

W firmie BIOTRONIK sukces ekonomiczny i zaangażowanie społeczne są ze sobą ściśle powiązane

Odpowiedzialność z przekonania

W firmie BIOTRONIK sukces ekonomiczny i zaangażowanie społeczne są ze sobą ściśle powiązane. Odpowiedzialne postępowanie oznacza dla nas działalność na całym świecie na rzecz przyszłości społeczeństwa. W ramach licznych projektów CSR pozyskujemy lokalnych partnerów w Berlinie, w Niemczech i na całym świecie i wspieramy długoterminowe inicjatywy. Ponadto jesteśmy aktywnym sponsorem w branży medycznej. BIOTRONIK inwestuje w długotrwałe programy doskonalenia zawodowego na rzecz możliwe jak najlepszego transferu wiedzy oraz ukierunkowanych działań wspierających młode pokolenie lekarzy, a w szczególności kardiologów. Wszystkie nasze działania opierają się na długotrwałych relacjach partnerskich, które stanowią podstawy akceptacji i zaufania w naszej działalności.

Employee, Training & Education

W ramach naszej misji, jaką jest ratowanie życia ludzkiego i poprawa jakości życia pacjentów, chcemy być partnerem specjalistów z branży medycznej.

BIOTRONIK Social Engagement

Kwestia zaangażowania społecznego ma w firmie BIOTRONIK długą tradycję. Przecież wszystko zaczęło się od chęci umożliwienia chorym ludziom poprawy jakości ich życia.

Partnrships and Events

Założona w 2010 roku organizacja EPIC Alliance (Electrophysiologist International Community Alliance) wspiera kobiety będące lekarzami i naukowcami w ich rozwoju zawodowym.