Device Lookup Tool

Wyszukiwarka wszczepialnych urządzeń do leczenia zaburzeń rytmu serca

Wyszukiwarka umożliwia pracownikom służby zdrowia znalezienie po numerze seryjnym, czy urządzenie firmy BIOTRONIK jest objęte aktualnym komunikatem bezpieczeństwa.

Aby skorzystać z narzędzia, należy wprowadzić numer seryjny urządzenia w poniższym polu. Należy wpisać ośmiocyfrowy numer, jaki widnieje na karcie identyfikacyjnej wszczepionego urządzenia lub na etykiecie produktu (np. 12345678).

Jeśli jesteś pacjentem, numer seryjny znajdziesz w swoim paszporcie pacjenta.

Find device

 

Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia i masz pytania dotyczące urządzeń BIOTRONIK, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy BIOTRONIK. Jeśli jesteś pacjentem i masz pytania dotyczące swojego urządzenia, skontaktuj się ze swoim lekarzem.