Stentowanie

Obraz
Patients walking
grey
top_left
Off

Procedury

Stentowanie

Stentowanie jest przezskórną procedurą angioplastyki, lub minimalnie inwazyjną metodą ponownego otworzenia zwężonych tętnic z wnętrza naczynia. Jest to powszechnie stosowana procedura, która leczy chorobę niedokrwienną serca i tętnic obwodowych. Celem tej procedury jest przywrócenie niezaburzonego przepływu krwi w chorych tętnicach. Przeprowadzane jest w pracowni hemodynamiki w znieczuleniu miejscowym. Stentowanie jest metodą utrzymującą tętnicę otwartą na stałe. Stent jest malutką rurką z siatki wykonanej z nitinolu, stali nierdzewnej lub stopu kobaltowo-chromowego. W celu umieszczenia stentu w naczyniu znajduje się on na balonie. Kiedy balon jest opróżniony, stent jest zaciśnięty na nim. Procedura stentowania rozpoczyna się podobnie do angioplastyki balonowej. Po przepchnięciu prowadnika przez uraz, cewnik balonowy wyposażony w stent przesuwany jest wzdłuż prowadnika do miejsca docelowego w naczyniu. Kiedy cewnik znajduje się w odpowiednim miejscu, wykonuje się rozszerzenie balonu. Napełniający się balon otwiera stent do momentu, w którym starannie zacznie przylegać do ściany naczynia. Pomimo tego, że stent pozostaje w naczyniu na zawsze, balon jest opróżniany i wyprowadzony z ciała. Następnie lekarz usuwa wszystkie urządzenia i ostrożnie zamyka dostęp do systemu naczyniowego.


Stenty uwalniające leki

Stenty uwalniające leki przeciwdziałają zapaleniu lub restenozie tętnicy dzięki lekowi uwalnianemu przez pewien czas. Są one szczególnie skuteczne w przypadkach restenozy w stencie - kiedy wcześniej stentowana część tętnicy ponownie się zwężała. Wskazanie do stosowania stentów uwalniających leki występuje nawet przy relatywnie małych tętnicach i krótkich (nieciągłych) urazach (poniżej 10 mm).


Resorbowalne rusztowanie

Resorbowalne rusztowania są nową i obiecującą metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca. Rusztowania wykonane są z materiału powolnie wchłanianego przez ciało w czasie 2 do 4 lat. Kardiolog wszczepia resorbowalne rusztowanie tak jak trwały stent. Resorbowane rusztowanie utrzymuje naczynie otwarte i zapewnia dostęp natlenowanej krwi do mięśnia sercowego. Jednakże ten rodzaj implantu z czasem się rozpuszcza i po tym okresie tętnica wieńcowa zostaje wyleczona i otwarta. Przez naturalne przywrócenie stanu naczynia, tętnica może lepiej dostosować się do wysiłku fizycznego i stresu emocjonalnego w porównaniu do sztywnego stentu. Dodatkowo nie ma trwałego implantu, który mógłby przeszkodzić w przyszłych interwencjach.