Monitor serca

Obraz
BioMonior 2 with Home Monitoring
grey
top_left
Off

Procedury

Czym jest monitor serca?

Wszczepialne monitory serca, w tym BioMonitor 3, są małymi urządzeniami do rejestrowania elektrokardiogramu (EKG), które w sposób ciągły rejestrują rytm serca. Automatycznie rejestrują wszelkie nieregularności i zapisują istotne dane klinicznie. Następnie dane są przesyłane bezprzewodowo przez urządzenie pacjenta do domowego monitoringu BIOTRONIK Home Monitoring®, a dalej wysyłane do lekarza prowadzącego. Lekarz będzie mógł zobaczyć, czy występują zaburzenia i jeżeli tak, to jaki jest to rodzaj arytmii. Te informacje są kluczowe do określenia przyczyny dyskomfortu pacjenta i podjęcia odpowiedniej decyzji terapeutycznej.


wszczepienie BioMonitor 3

Procedura wszczepienia BioMonitor 3 wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym i zajmuje tylko kilka minut. W celu wszczepienia BioMonitor 3 lekarz wykonuje bardzo małe nacięcie (długości 15 mm) w górnej części klatki piersiowej. Lekarz umieści monitor serca przy użyciu specjalnego narzędzia zaprojektowanego do tego celu. Po skutecznym umieszczeniu monitora serca lekarz usunie narzędzie stosowane do wszczepienia. BioMonitor 3 pozostaje na miejscu pod skórą. Następnie lekarz zamknie nacięcie przy użyciu kilku szwów.


Po procedurze

Po krótkiej i łatwej procedurze, pacjent może pozostać w szpitalu do następnego dnia. Należy dokładnie wysłuchać lekarza i stosować się do jego zaleceń. 
W domu należy kontrolować gojenie się rany. Zakres ruchu ramienia prawdopodobnie będzie ograniczony do czasu, w którym rana całkowicie się zagoi. BioMonitor 3 jest małym urządzeniem z elastyczną anteną, która dostosowuje się do naturalnego kształtu ciała. Większość pacjentów szybko się przyzwyczaja do monitora i przestaje go zauważać. 
Lekarz może przekazać „aktywator pacjenta”, który umożliwia zapisanie EKG w momencie, kiedy odczuwa się objawy arytmii. Należy umieścić go nad implantem i nacisnąć przycisk a BioMonitor 3 zapisze zdarzenie. 
Pacjenci przeważnie mogą niezwłocznie wrócić do normalnych aktywności po procedurze wszczepienia BioMonitor 3. BioMonitor 3 jest chroniony przed wpływem pola magnetycznego i promieniowania elektromagnetycznego z innych urządzeń, dlatego można korzystać z narzędzi i urządzeń domowych bez obawy o działanie urządzenia. BioMonitor 3wyposażony jest w technologię ProMRI®, dlatego pacjenci mogą się poddać badaniu obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI).