Inne interwencje medyczne

Obraz
ICD Implantation
grey
top_left
Off

Badania lekarskie ze wszczepionym urządzeniem

Wiele badań medycznych i procedur nie będzie miało wpływu na implant. Niektóre procedury medyczne, takie jak obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI), może być wykonane tylko, jeżeli lekarz będzie postępował zgodnie z pewnymi zasadami bezpieczeństwa. Prosimy przeczytać ULOTKĘ dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej wszczepionych urządzeń, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Kontakt dla pacjentów

BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.

biotronik@biotronik.com
+48 61 86 81 465

www.biotronik.com/pl-pl


Pokaż swój paszport pacjenta

Rezonans magnetyczny (MRI) z urządzeniem sercowym

Pokaż swój paszport pacjenta
Show Your Patient ID

Pokaż swój paszport pacjenta

Porozmawiaj ze swoim kardiologiem, aby ocenić możliwe zagrożenia i korzyści wynikające z procedury medycznej. Przed każdym badaniem należy poinformować personel medyczny, że ma się wszczepiony rozrusznik, ICD lub CRT. Zawsze najlepiej pokazać swój PASZPORT PACJENTA 

Rezonans magnetyczny (MRI) z urządzeniem sercowym
MRIs with a Heart Device

Rezonans magnetyczny (MRI) ze wszczepionym urządzeniem

Rezonans magnetyczny (MRI) z urządzeniem sercowym

Obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) jest obecnie jednym z najważniejszych badań diagnostycznych. Zapewnia obrazy o bardzo wysokiej jakości tkanek i organów i stało się jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych w przypadku chorób neurologicznych, udarów, guzów i chorób stawów. Do niedawna pacjenci z wszczepionym rozrusznikiem lub defibrylatorem nie mogli być badani rezonansem magnetycznym ze względu na ich silne pole magnetyczne. Najnowsza generacja rozruszników, systemów ICD i CRT z TECHNOLOGIĄ BIOTRONIK PROMRI® pozwala pacjentom z urządzeniami sercowymi na poddanie się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) w określonych warunkach.
Prosimy poinformować radiologa przed badaniem rezonansem magnetycznym, że ma się wszczepione urządzenie sercowe. Radiolog może wykonać KONTROLĘ SYSTEMU PROMRI, aby upewnić się, czy i pod jakimi warunkami urządzenie umożliwia na przeprowadzenie obrazowania rezonansem magnetycznym.

Ważne jest, aby skontaktować się z kardiologiem przed przeprowadzeniem badania, ponieważ wtedy przygotuje on urządzenie do badania. Po wykonaniu badania rezonansem należy znowu się udać do kardiologa, aby przywrócić urządzenie do ustawień sprzed badania.