Zawał serca

Obraz
Heart Attack
grey
top_left
Off

Możliwości leczenia

Możliwości leczenia w przypadku zawału serca


Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Jeżeli występuje najmniejsze podejrzenie wystąpienia zawału serca, do czasu przybycia pogotowia ratunkowego pacjent powinien starać się zachować spokój. To nie jest łatwe, ponieważ zawał serca może wywołać strach przed śmiercią. Wsparcie osób dookoła oraz spokojne i głębokie oddechy mogą pomóc. Aby ułatwić oddychanie, pacjent powinien usiąść prosto, należy poluzować ciasne ubrania.
Jeżeli pacjent utracił przytomność, a nie można wyczuć tętna, należy rozpocząć masaż serca i nie przestawać do przyjazdu pogotowia ratunkowego.


Leczenie w nagłych przypadkach

Zespół ratunkowy poda pacjentowi tlen i wykona dojście żylne w celu szybkiego podawania leków, jeżeli będzie taka potrzeba. Następnie lekarz wykona elektrokardiogram do monitorowania aktywności serca i tętna. Dodatkowo w sposób ciągły kontroluje się ciśnienie krwi oraz poziom natlenowana krwi.
W zależności od objawów, stanu i historii medycznej pacjenta, lekarz poda leki w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych, obniżenia ciśnienia krwi, przeciwdziałania zakrzepicy i zwolnieniu bicia serca lub jeżeli jest to konieczne, przyspieszenia go. Dodatkowo lekarz może podać leki przeciwbólowe, środki uspakajające i leki przeciwdziałające nudnościom i wymiotom.
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (kiedy serce przestaje pompować) stosuje się defibrylator, który dostarcza impuls elektryczny do serca w celu przywrócenia jego pracy i resuscytacji pacjenta.


Przywrócenie krążenia

Po prowadzeniu działań ratujących życie należy przywrócić krążenie krwi do zablokowanych części serca (leczenie reperfuzyjne). W tym celu zablokowane tętnice muszą być ponownie otwarte. Jeżeli zawał serca został wywołany przez skrzeplinę, lekarz może próbować rozpuścić skrzep przy użyciu leków.
Zalecanym sposobem leczenia jest jednak mechaniczne otwarcie zablokowanej tętnicy wieńcowej przez zastosowanie balonu rozszerzającego lub stentowania. Leczenie to wykonuje się w laboratorium cewnikowania.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o rozszerzaniu balonowym i procedurach stentowania, prosimy kliknąć tutaj.
Jeżeli nie można zastosować minimalnie inwazyjnej procedury, trzeba wykonać operacje pomostowania aortalno-wieńcowego (wszczepienia bypassów). W tej procedurze tworzy się nową drogę dla krwi przez wszczepienie nowego segmentu zdrowego naczynia pobranego z innego fragmentu ciała pacjenta.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy przeczytać sekcję o chorobach tętnic.


Kontynuacja leczenia

Po przywróceniu krążenia w dotkniętych obszarach serca, pacjent otrzyma leki mające zapobiec nawrotowi. Leczenie farmakologiczne ma cztery filary:

  • Leki hamujące krzepnięcie i przeciwdziałające tworzeniu się skrzepów. Jest to szczególnie istotne u pacjentów z wszczepionymi stentami ponieważ występuje u nich zwiększone ryzyko tworzenia się skrzepów.
  • Leki rozszerzające naczynia i zmniejszające obciążenie serca.
  • Leki przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne) służące obniżeniu ciśnienia.
  • Leki obniżające poziom lipidów we krwi.

Po hospitalizacji, zaleca się rekonwalescencję w odpowiedniej placówce. Ćwiczenia terapeutyczne, edukacja zdrowotna i wsparcie emocjonalne mogą pomóc w powrocie do zdrowia.
Jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia rytmu serca (łącze do zaburzeń rytmu serca) lub ciężką niewydolność serca po ostrym zawale serca, może to być wskazanie do wszczepienia rozrusznika (łącze do procedury wszczepienia rozrusznika).
Po powrocie do domu pacjent nadal powinien przyjmować zapisane leki. Po zawale serca konieczne są regularne kontrole u lekarza. Dodatkowo, pacjenci powinni zacząć prowadzić zdrowy tryb życia połączony z regularnymi ćwiczeniami fizycznymi, zdrową dietą i powstrzymać się od palenia oraz zredukować stres.