Choroba wieńcowa

Obraz
Picture of patient
grey
top_left
Off

Możliwości leczenia

Możliwości leczenia choroby niedokrwiennej serca

Na wczesnym etapie leczenie farmakologiczne powiązane ze zmianami stylu życia i zdrową dietą mogą skutecznie złagodzić objawy i spowolnić postępowanie choroby niedokrwiennej serca (CAD). Jeżeli choroba jest w stanie zaawansowanym, zablokowane tętnice muszą być rozszerzone mechanicznie. Kardiolog zaleci połączenie różnych możliwości leczenia w zależności od objawów, wyników badań oraz przyszłych zagrożeń dla pacjenta w powiązaniu z warunkami klinicznymi i współtworzącymi schorzeniami. 
Możliwości te uwzględniają: 
Leki i zmianę stylu życia
Minimalnie inwazyjne leczenie: przezskórna interwencja wieńcowa
Angioplastyka balonowa: Stentowanie, resorbowalne rusztowanie
Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego: bypass tętnicy wieńcowej


Leki i zmiana stylu życia

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca kardiolog przeważnie zapisuje leki obniżające ciśnienie krwi oraz zmniejszające obciążenie serca, takie jak beta-blokery, blokery kanału wapniowego lub leki moczopędne. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) oraz inne środki przeciwpłytkowe przeciwdziałają tworzeniu się skrzepów. Azotany mogą szybko złagodzić dusznicę bolesną (ból klatki piersiowej). Statyny mogą obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Ponieważ każda osoba jest inna, kardiolog opracuje dostosowany plan leczenia dla danego pacjenta. 
W połączeniu z leczeniem farmakologicznym, prowadzenie zdrowego trybu życia jest kluczowe w przeciwdziałaniu lub spowolnieniu postępowania choroby: pacjenci powinni rzucić palenie, regularnie ćwiczyć oraz stosować dietę o niskiej zawartości tłuszczu i soli. Dla pacjentów z nadwagą obniżenie wagi zmniejsza obciążenie serca i zmniejsza ryzyko wystąpienia innych chorób. 


Przezskórna interwencja wieńcowa

Przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) polega na zastosowaniu cienkiej, elastycznej rurki zwanej cewnikiem i wykonywana jest w laboratorium cewnikowania. Kardiolog najczęściej uzyskuje dostęp do systemu naczyniowego przez tętnicę udową w pachwinie lub przez inną tętnice w ramieniu. Aby uzyskać dostęp do naczynia potrzebne jest wyłącznie małe nacięcie na skórze. W wielu przypadkach PCI jest korzystną alternatywą dla operacji wszczepienia bypassów, ponieważ wymaga wyłącznie znieczulenia lokalnego i małego nacięcia zamiast dużej rany pooperacyjnej. Ponieważ leczenie minimalnie inwazyjne ma niższe ryzyko i pacjenci są ogólnie w lepszym stanie zdrowia po zabiegu, okres hospitalizacji po zabiegu jest krótszy w porównaniu do operacji bypassów. Lekarz uwzględni te aspekty i podejmie decyzję o właściwym leczeniu, biorąc pod uwagę różne czynniki związane z proponowanym leczeniem, współistniejącymi schorzeniami, warunkami klinicznymi, itp.


Angioplastyka balonowa

Ta interwencja wykonywana jest z użyciem specjalnego cewnika balonowego. Mały balon umieszczany jest na końcu cewnika. Kardiolog kieruje cewnik balonowy do zwężenia w tętnicy wieńcowej. Następnie stopniowo rozszerza balon. Przy rozszerzaniu balon rozpycha blokujące osady, wywierając nacisk na ściany naczynia, w ten sposób poszerzając chorą tętnicę wieńcową. Po opróżnieniu balonu cewnik jest wyprowadzany z ciała. Teraz krew może bezproblemowo przepłynąć przez tętnicę wieńcową i dostarczyć natlenowaną krew do mięśnia sercowego. 


Stentowanie

Stentowanie stosuje się, aby zapobiec przed ponownym zwężeniem chorej tętnicy. Stent jest drobną rurką z siatki, która może być wykonana z różnych materiałów. Kardiolog korzystając z cewnika balonowego przesuwa stent (umieszczony na balonie) do chorego obszaru w tętnicy wieńcowej. W miejscu docelowym balon jest napełniany, dzięki czemu stent się rozszerza i ustala na miejscu tworząc rusztowanie dla ściany naczynia. Następnie balon jest opróżniany i usuwany, natomiast stent pozostaje w ciele, pozostawiając tętnicę otwartą i umożliwiając na swobodny przepływ krwi. Występują również stenty uwalniające lek po wszczepieniu, co ma przeciwdziałać zapaleniom i ponownemu zwężeniu tętnicy po procedurze. 


Resorbowalne rusztowanie

Rersorbowalne rusztowanie to nowatorski rodzaj stentu wykonany z materiałów takich jak polimery lub stopy magnezu, które powoli rozpuszczają się przez okres do dwóch lat. Tętnica wieńcowa po tym czasie jest wyleczona i pozostaje otwarta bez wspierającego rusztowania. Naczynie odzyskuje swoje naturalne funkcje i może lepiej się dostosować do wysiłku. Dodatkowo każda przyszła interwencja nie będzie ograniczana przez stały wszczep.


Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (bypassy)

Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie minimalnie inwazyjnego PCI, pacjent będzie musiał przejść operację na otwartym sercu w znieczuleniu ogólnym. Operacja ta nazywana się operacją wszczepienia bypassów lub pomostowaniem aortalno-wieńcowym (CAGB). W tej technice, zablokowana część tętnicy wieńcowej jest omijana odcinkiem zdrowego naczynia pobranego z innej części ciała pacjenta. Krew teraz może płynąć dookoła zablokowanego odcinka. Operacja ta może być wykonana na bijącym sercu lub przy zatrzymanym sercu i sztucznym płuco-sercu kontrolującym krążenie (operacja na zatrzymanym sercu). 


Dowiedz się więcej o procedurach, klikając tutaj