Terapia resynchronizująca serca CRT-D

Obraz
Cardiac Resynchronization Therapy CRT-D
grey
top_left
Off

Procedury

Czym jest CRT-D?

CRT-D jest wszczepialnym defibrylatorem do terapii resynchronizacji (CRT) u pacjentów z niewydolnością serca. Urządzenie monitoruje rytm serca, wykrywa nieregularności i koryguje je przez użycie impulsów elektrycznych. Podobnie jak w przypadku wszczepialnego defibrylatora (ICD), CRT-D zatrzymuje zagrażające życiu częstoskurcze i migotania komór stosując relatywnie słabą i bezbolesną stymulację terapeutyczną lub impulsy elektryczne. CRT-D różni się od ICD w taki sposób, że pomaga dolnym jamom serca - komorom - pracować w tandemie. Aby to zrobić, CRT-D posiada trzy elektrody - przewody, które dostarczają energię do serca - w odróżnieniu od dwóch elektrod, jak ma to miejsce w przypadku ICD. CRT-P jest rozrusznikiem do terapii resynchronizacji serca, który nie ma możliwość defibrylacji, jak w przypadku CRT-D. CRT-D poprawia efektywność serca i zwiększa przepływ krwi. Łagodzi objawy niewydolności serca takie jak zmęczenie, zadyszka i nietolerancja ćwiczeń. Terapia resynchronizacji serca znacząco obniża ryzyko związane z zagrażającymi życiu zdarzeniami sercowymi. Dzięki korzystaniu z CRT-D jakość życia wielu pacjentów znacząco się poprawia. Do implantacji CRT-D niezbędna jest operacja.


Przed Zabiegiem

Lekarz udzieli dokładnych informacji o tym, jak należy przygotować się do operacji. Przeważnie lekarz zaleca zaprzestanie przyjmowania leków przeciwzakrzepowych kilka dni przed operacją. Jeżeli regularnie przyjmuje się inne leki należy zapytać lekarza, czy przed wykonaniem procedury należy je nadal przyjmować. Dodatkowo nie wolno jeść przez 12 godzin przed implantacją. 


Implantacja CRT-D

Procedura implantacji CRT-D jest relatywnie prosta i przeważnie trwa dwie do czterech godzin. Nie jest to operacja na otwartym sercu. Otrzymuje się antybiotyki w celu zmniejszenia ryzyka infekcji. Interwencja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym i czasami w krótkoterminowej sedacji. 
Po przygotowaniu miejsca docelowego, chirurg wykona małe nacięcie w górze klatki piersiowej, trochę poniżej ramienia. Następnie umieści trzy elektrody w głównej żyle w pobliżu obojczyka. Korzystając z obrazowania RTG chirurg przeprowadzi elektrody przez żyły i umieści je w górnych i dolnych jamach serca. Następnie chirurg umieści CRT-D w kieszonce utworzonej przez nacięcie pod skórą. Chirurg podłączy elektrody do defibrylatora i zaprogramuje go tak, aby był dostosowany do potrzeb danego pacjenta. Po wykonaniu testu, aby upewnić się, że CRT-D pracuje prawidłowo, chirurg zamknie nacięcie przy użyciu kilku szwów. 
 


Po wszczepieniu

Przeważnie pacjent zostaje w szpitalu przez jeden lub dwa dni po implantacji. Należy dokładnie wysłuchać lekarza i stosować się do jego poleceń. 
W domu należy kontrolować gojenie się rany. Zakres ruchu ramienia prawdopodobnie będzie ograniczony do czasu, w którym rana całkowicie się zagoi. U niektórych pacjentów CRT-D tworzy małe, widoczne wybrzuszenie pod skórą. Większość pacjentów szybko się przyzwyczaja do urządzenia i przestaje je zauważać. 
Pola magnetyczne i promieniowanie elektromagnetyczne mogą wpłynąć na działanie CRT-D. Należy zapytać lekarza jakie urządzenia mogą wpłynąć na działanie CRT-D i w jaki sposób ich unikać i koniecznie należy zapoznać się z ulotką, którą otrzyma się od lekarza. Nowe CRT-D od BIOTRONIK posiadają technologie ProMRI®. Klikając tutaj można sprawdzić czy urządzenie jest zatwierdzone do stosowania w obrazowaniu rezonansem magnetycznym (MRI). Należy zawsze przy sobie nosić kartę identyfikacyjną pacjenta. Dzięki niej w przypadku nagłej sytuacji medycznej lekarz będzie wiedział, jakich procedur medycznych nie może przeprowadzić, ponieważ mogą one wpłynąć na działanie urządzenia.