Bradykardia

Obraz
Patient with a pacemker
grey
top_left
Off

Możliwości leczenia

Czym jest bradykardia?

Bradykardia (rzadkoskurcz) jest medycznym terminem na serce bijące zbyt wolno lub z objawowymi pauzami. Dla wielu wyczynowych sportowców bradykardia w spoczynku może być sytuacją normalną. Jednakże dla większości ludzi bradykardia może świadczyć o występowaniu poważnego zaburzenia rytmu serca. W wyniku  rzadkoskurczu serce może nie być w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do ciała. Rytm zdrowego serca zwiększa się automatycznie w czasie wysiłku lub ćwiczeń, również w odpowiedzi na silne emocje i stres psychologiczny, co ma na celu dostarczenie do ciała wystarczającej ilości natlenowanej krwi i zaspokojenie zapotrzebowania metabolicznego komórek. U pacjentów z niewydolnością chronotropową serce nie reaguje w ten sposób, co powoduje, że rytm serca jest zbyt wolny, aby dostarczyć wystarczającą ilość krwi do ci


W jaki sposób leczy się bradykardię?

Jeżeli wolne bicie serca lub objawowe pauzy powodują zawroty głowy lub utratę przytomności (omdlenie), niezbędne może być użycie rozrusznika. Rozruszniki są małymi urządzeniami, które są wszczepiane poniżej obojczyka pod skórą lub mięśniem piersiowym. Wszczepienie rozrusznika jest procedurą standardową. Stosuje się wyłącznie znieczulenie miejscowe, więc najczęściej pacjent może opuścić szpital następnego dnia. Rozrusznik pełni funkcję sztucznego zegara dla serca i jest połączony z sercem jedną lub dwiema elektrodami. Monitoruje on w sposób ciągły aktywność serca i jeżeli bije ono zbyt wolno lub traci rytm, rozrusznik wysyła impulsy elektryczne w celu przywrócenia normalnego rytmu.


Innowacje BIOTRONIK w terapiach z użyciem rozrusznika

Każdy moment w życiu człowieka jest kolorowany przez emocje: poczucie wolności w czasie wycieczki w górach, radość z zabawy z wnukiem lub przypływ adrenaliny doświadczany w czasie wyścigu pływackiego. Trudno jest określić, czy reakcja na te momenty jest wyłącznie emocjonalna, czysto fizyczna, czy połączeniem obu; ale w każdym przypadku reakcja zdrowego serca na stymulację emocjonalną i psychiczną jest ważną częścią tego, jak przeżywamy ten moment.
Dla osób z rozrusznikiem lub innym wszczepionym urządzeniem sercowym, które reguluje bicie serca, ustawienia stymulacji mogą nie reagować odpowiednio na czynniki emocjonalne lub psychiczne. W celu zachowania odpowiedniego rytmu, urządzenie pacjenta często pracuje równo w przypadkach, kiedy tętno powinno naturalnie przyspieszyć lub inaczej, jest zbyt wolne w momentach podniecenia. Taka sytuacja może powodować, że pacjenci z wszczepionym urządzeniem będą czuć się nieswojo, ponieważ mogą odczuwać dziwne zdenerwowanie i podniecenie lub brak energii w nieodpowiednich momentach. CLS jest jedynym czujnikiem reakcji rytmu serca, który może pokonać te przeciwności przez dostosowanie rytmu serca w reakcji na wysiłek fizyczny oraz stres emocjonalny.
Inną funkcją rozruszników BIOTRONIK jest możliwość warunkowego stosowania w warunkach rezonansu magnetycznego, dzięki czemu można je stosować w systemach obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI). Dzięki temu pacjenci z wszczepionym urządzeniem z funkcją ProMRI mogą się poddać badaniu rezonansem magnetycznym.