Doskonalenie zawodowe

Obraz
BIOTRONIK Training & Education
BIOTRONIK Doskonalenie zawodowe
grey
top_right
Off

BIOTRONIK Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe dla specjalistów

W ramach naszej misji, jaką jest ratowanie życia ludzkiego i poprawa jakości życia pacjentów, chcemy być partnerem specjalistów z branży medycznej. BIOTRONIK inwestuje w długotrwały program doskonalenia zawodowego na rzecz możliwie jak najlepszego transferu wiedzy oraz ukierunkowanych działań wspierających młode pokolenie specjalistów. Podczas warsztatów, kursów i spotkań praktycznych dla lekarzy, a w szczególności kardiologów, BIOTRONIK informuje o nowych produktach i rozwiązaniach w zakresie diagnostyki i leczenia chorób serca i krążenia. W ten sposób oferujemy otwarte forum wymiany doświadczeń między użytkownikami i specjalistami BIOTRONIK z takich dziedzin, jak: sprzedaż, badania i rozwój.


International Fellows Program

EPIC Alliance

International Fellows Program
International Fellows Program

Program dla lekarzy: BIOTRONIK International Fellows Program

Oferowany przez BIOTRONIK „International Fellows Program” to wyjątkowy program doskonalenia zawodowego dla młodych kardiologów i elektrofizjologów. Uznani prelegenci i wykładowcy przekazują swoją wiedzę na seminariach teoretycznych i treningach. W ramach programu, uczestnicy pogłębiają wiedzę w zakresie najnowszych tematów branżowych, a poprzez treningi, hospitacje i międzynarodowe programy wymiany uzyskują praktyczne doświadczenie w centrach kompetencji na całym świecie.

EPIC Alliance
EPIC Alliance

EPIC Alliance dla kobiet – badania i praktyki

Założona w 2010 roku organizacja EPIC Alliance (Electrophysiologist International Community) wspiera kobiety będące lekarzami i naukowcami w ich rozwoju zawodowym w dziedzinach, takich jak: kardiologia i elektrofizjologia poprzez doskonalenie zawodowe, udział w badaniach, prowadzenie wykładów i możliwości publikacji. Ponadto międzynarodowa społeczność umożliwia swoim członkom uczestnictwo w sympozjach, międzynarodowych kongresach, a także oferuje szereg możliwości praktycznej wymiany doświadczeń i informacji.