Zaburzenia rytmu serca

Obraz
Cardiac Arrhythmia
grey
top_left
Off

Arytmia serca

Zdrowy rytm serca

W spoczynku serce bije regularnie w rytmie 60 do 80 uderzeń na minutę. Nazywa się to „rytmem zatokowym” ponieważ węzeł zatokowy górnych jam pracuje jako „zegar” serca regulując tętno i rytm przez wytwarzanie impulsów elektrycznych. Te impulsy elektryczne rozchodzą się przez ściany górnych i dolnych jam serca. Nieregularności rytmu zatokowego nazywa się „nieprawidłowościami generowania impulsów.” 
W dolnych jamach impulsy stymulują serce do skurczów i pompowania krwi do całego ciała. W czasie wysiłku fizycznego lub stresu emocjonalnego ciało potrzebuje więcej natlenowanej krwi. W celu zaspokojenia tego zapotrzebowania system nerwowy przyspiesza akcję serca. Nieregularności tego rodzaju nazywa się „zaburzeniami systemu przewodzenia”.
W przypadku zaburzeń rytmu serca (arytmii), generowanie impulsów elektrycznych, skurcze serca lub jedno i drugie może zostać zaburzone. 

Jakie są objawy zaburzeń rytmu serca?

Nawet zdrowe serce może czasami przeskoczyć jedno uderzenie. Jeżeli to się wydarzy, przeważnie jest to niezauważalne. Czasami można poczuć, że serce bije nieregularnie. Nazywa się to kołataniem serca lub palpitacjami. Jeżeli nie ma żadnych innych objawów, palpitacje są zazwyczaj niegroźne.
Jeżeli często pojawia się arytmia lub niewytłumaczalne szybkie bicie serca (tachykardia), należy skonsultować się z lekarzem. Należy jak najszybciej udać się do lekarza, jeżeli doświadczy się zawrotów głowy lub lekkiego ucisku w klatce piersiowej w czasie arytmii. Należy niezwłocznie udać się do izby przyjęć w przypadku utraty przytomności (omdlenie), doświadcza się skurczów  lub bólu klatki piersiowej.

 

W jaki sposób diagnozowane są zaburzenia rytmu serca?

W celu zdiagnozowania zaburzenia rytmu serca (arytmii) lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, zapyta o objawy i o samopoczucie przed i w czasie zdarzenia. W czasie badania medycznego lekarz osłucha serce, poszukując dodatkowych lub nietypowych dźwięków (szmerów serca). Lekarz zmierzy również tętno (puls). Następnie wykona elektrokardiogram (EKG) zarówno w czasie spoczynku, jak i w czasie wysiłku fizycznego. EKG przedstawia aktywność elektryczną serca, umożliwiając lekarzowi stwierdzić, co wywołuje nieregularności pracy serca. 
Jeżeli arytmie występują rzadko, niezbędne jest wykonanie długoterminowego EKG. To urządzenia, które zapisują EKG przez dłuższy okres: 

 • Holter - przenośne urządzenie, które zapisuje EKG ciągle przez co najmniej 24 godziny. 
 • Rejestrator zdarzeń - aktywowany przez pacjenta, kiedy czuje, że występuje arytmia. 
 •  Jeżeli powyższe metody nie wykażą arytmii, można wszczepić monitor sercowy w celu obserwacji rytmu serca przez długi okres. Monitor sercowy BIOTRONIK - BioMonitor 3 wszczepiany jest pod skórą klatki piersiowej i monitoruje aktywność serca przez okres do dwóch lat. BIOTRONIK Home Monitoring® wysyła codzienne zapisy aktywności serca do lekarza prowadzącego, umożliwiając rozpoznanie zaburzeń rytmu serca i szybkie wykrycie przyczyn wcześniejszych niewytłumaczonych utrat przytomności (epizody omdlenia).

 

Jakie występują rodzaje zaburzeń rytmu serca?

Zaburzenia mogą wystąpić w czasie wytwarzania impulsów elektrycznych lub w czasie przewodzenia. Arytmie mogą wystąpić w górnych i dolnych jamach serca. To rozróżnienie jest kluczowe, ponieważ arytmie dolnych jam (komór) mogą być zdarzeniami zagrażającymi życiu. Częstoskurcz (tachykardia) oznacza, że serce bije zbyt szybko; rzadkoskurcz (bradykardia) oznacza, że serce bije zbyt wolno. Znane rodzaje arytmii obejmują:

 • skurcz dodatkowy: izolowane dodatkowe uderzenie serca, które przeważnie jest niegroźne.
 • trzepotanie przedsionków; szybkie skurcze górnych jam serca (przedsionków), z regularnym tętnem wynoszącym od 120 do 140 uderzeń na minutę. 
 • migotanie przedsionków: bardzo szybka, chaotyczna aktywność górnych jam serca o nieregularnym rytmie. Ma wysokie ryzyko zakrzepu z zatorami (zablokowanie naczynia krwionośnego przez skrzep) oraz udaru. 
 • trzepotanie komór (tachykardia komorowa): niebezpieczne, bardzo szybkie i regularne skurcze dolnych jam serca. Występuje przed migotaniem komór.
 • migotanie komór: zagrażająca życiu, bardzo szybka, chaotyczna aktywność w górnych i dolnych jamach serca bez tętna. 
 • rzadkoskurcz (bradykardia): uderzenia serca są zbyt wolne w spoczynku z pulsem 50 uderzeń na minutę lub mniej. Może to być normalne w przypadku sportowców. 

 

Co wywołuje zaburzenia rytmu serca?

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogą prowadzić do arytmii sercowych lub wywoływać je. Niektóre czynniki wewnętrzne jak gorączka są tymczasowe. Inne na stałe wybijają serce z rytmu. 


Czynniki zewnętrzne:

 • stres, podniecenie, strach, nerwowość
 • kofeina (z napojów energetycznych i kawy), alkohol, narkotyki, toksyny
 • niektóre leki (na przykład hormony tarczycy)
 • ciśnienie w pewnym obszarze tętnicy szyjnej powoduje, że bicie serca zwalnia do czasu, kiedy pacjent straci przytomność lub dojdzie do zatrzymania serca (odruch zatoki szyjnej). 


Czasowe czynniki wewnętrzne:

 • gorączka i infekcje
 • zaburzenia elektrolitów (na przykład brak potasu) 


Stałe czynniki wewnętrzne:

 • choroba niedokrwienna serca lub zawał mięśnia sercowego,
 • wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie),
   
 • choroby i zapalenia mięśnia sercowego (kardiomiopatia, myocarditis),
 • anomalia rozwojowa serca lub choroba zastawek serca,
 • choroby generowania impulsów lub systemu przewodzenia (na przykład, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a),
 • choroby tarczycy (nadczynność lub niedoczynność tarczycy)

 

Przeczytaj więcej  możliwościach leczenia .

Robić kilka przerw dziennie aby odpocząć i unikać stresu. Niektóre ćwiczenia mogą pomóc w relaksie (np. joga, techniki relaksacyjne i medytacja)

 • Powstrzymać się od palenia i picia dużej ilości kawy lub alkoholu. Lekarz może doradzić w jaki sposób rzucić palenie. 
 • Niektóre lekarstwa mogą wywołać zaburzenia rytmu serca. Jeżeli musisz brać lekarstwa, należy omówić to z lekarzem i zmienić leki lub dawki, jeżeli jest taka potrzeba. 
 • Należy chodzić na wszystkie badania kontrolne u lekarza. Schorzenia takie jak nadczynność tarczycy mogą wywołać arytmię.
 • Rozruszniki serca i defibrylatory muszą być regularnie sprawdzane. Jeżeli doświadcza się problemu z urządzeniem, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ćwiczenia są dobre dla zdrowia. Należy uważać, aby się nie przeforsować. Zapytaj lekarza jaki rodzaj ćwiczeń zaleca i o jakiej intensywności.