Omdlenie

Obraz
Patient fainting
grey
top_left
Off

Stan zdrowia

Czym jest omdlenie

Omdlenie jest terminem medycznym na utratę przytomności lub zemdlenie. Jest to czasowa utrata przytomności, charakteryzująca się nagłym wystąpieniem, krótkim czasem trwania i samoczynnym odzyskaniem przytomności. Przeważnie do omdlenia prowadzi nagła przerwa w dostarczaniu krwi do mózgu. Omdlenie może wystąpić zarówno bez żadnych wcześniejszych objawów, jak również może być poprzedzone poceniem, nudnościami, niewyraźnym widzeniem, bladą skórą i zawrotami głowy. 


Jakie są przyczyny omdlenia?

Występuje szeroki zakres przyczyn omdlenia. Utrata przytomności może być spowodowana przez stres emocjonalny, intensywny ból, nagłe zmiany w pozycji ciała, leki, przegrzanie, odwodnienie, wycieńczenie, ucisk na zatokę tętnicy szyjnej, a nawet intensywny kaszel. Może być również wynikiem choroby serca lub płuc albo może mieć podłoże o zaburzeniach neurologicznych, psychiatrycznych lub metabolicznych.
Większość poważnych przyczyn omdlenia związanych jest zaburzeniami pracy serca ponieważ mogą one prowadzić do ostrych zdarzeń zagrażających życiu. Przyczyny te to m.in arytmie serca, choroby zastawek serca albo mięśnia sercowego oraz choroby niedokrwiennej serca (ChNS) .


W jaki sposób diagnozuje się i leczy omdlenie?

Ponieważ występuje bardzo dużo przyczyn utraty przytomności i mogą być one przejściowe, lekarz nie zawsze będzie w stanie zdiagnozować przyczyny pojedynczego omdlenia. Jeżeli doświadcza się jednorazowego omdlenia, któremu towarzyszą sygnały ostrzegawcze wymienione powyżej, lecz po zdarzeniu następuje całkowity powrót do zdrowia, prawdopodobnie takie omdlenie jest niegroźne. Wiele osób doświadcza jednego lub większej liczby omdleń w swoim życiu. Jednakże bez badań medycznych nie można stwierdzić, czy utrata przytomności była niegroźna, czy jest ona objawem poważnego problemu zdrowotnego. Dla własnego bezpieczeństwa należy udać się do lekarza na badanie po wystąpieniu utraty przytomności. 
W celu wykrycia przyczyny omdlenia, lekarz zada serię pytań dotyczących okoliczności przed wystąpieniem utraty przytomności oraz o historię medyczną pacjenta. Po przeprowadzeniu dokładnego badania wykona elektrokardiogram (EKG) w czasie spoczynku oraz w czasie wysiłku w celu sprawdzenia rytmu serca. Test pochyleniowy umożliwia lekarzowi na badanie EKG oraz ciśnienia krwi i tego jak się one zmieniają przy zmianie między pozycją leżącą a stojącą. Czasami badanie te nie będą w stanie określić ani przyczyny utraty przytomności, ani nie będą mogły wykluczyć arytmii sercowych jako przyczyny. W takich przypadkach wymagane są dalsze badania. 
Ponieważ arytmie sercowe mogą występować tylko czasami, wtedy zaleca się wykonanie długoterminowego EKG. Monitorowanie Holter jest ciągłym 24-godzinnym rejestrowaniem EKG, które jest zapisywane na taśmie. Stosuje się w tym celu przenośne urządzenie, które może być noszone w czasie codziennych aktywności. Zewnętrzny rejestrator pracujący w pętli (ELR) przymocowany jest do pasa pacjenta i mierzy EKG przez kilka dni. Dane mogą być przesyłane automatycznie do lekarza lub pacjent może zainicjować transfer danych. Do długoterminowej obserwacji EKG (nawet przez lata, jeżeli jest to konieczne) korzystne jest wszczepienia podskórnego monitora sercowego lub wszczepialnego monitora sercowego (ICM) takiego jak BioMonitor3 od BIOTRONIK, co pozwoli na wykrycie arytmii. Takie urządzenie może wskazać, co było przyczyną wcześniejszych niewytłumaczonych epizodów omdlenia.
Badanie elektrofizjologiczne serca polega na zastosowaniu specjalnego cewnika z elektrodami i umożliwia lekarzowi na analizę wcześniejszych niewyjaśnionych arytmii sercowych w większych szczegółach i na określenie przyczyny. Jeżeli arytmia sercowa nie występuje sama z siebie, lekarz stymuluje elektrodami serce przy użyciu impulsów elektrycznych w celu określenia rodzaju arytmii i jej przyczyny. Ta inwazyjna procedura wykonywana jest w laboratorium elektrofizjologicznych z zastosowaniem obrazowania RTG. 
Dodatkowo trzeba rozważyć inne przyczyny utraty przytomności np. atak padaczki, udar, wstrząśnienie, niski poziom natlenowanej krwi, niski poziom cukru, zatrucie i pewne zaburzenia psychiczne. 
Leczenie omdlenia uzależnione jest od przyczyny. Aby dowiedzieć się więcej o leczeniu zaburzeń rytmu serca, prosimy kliknąć tutaj .