Operacja pomostowania naczyń wieńcowych

Obraz
Patient picture
grey
top_left
Off

Procedury

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (bypass)

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego jest otwartą operacją, która jest niezbędna, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod minimalnie inwazyjnych. Celem tej operacji jest ominięcie (j. ang: to bypass) zablokowanej części tętnicy przy użyciu zdrowego naczynia. Operacja wszczepienia bypassów jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Chirurg musi przede wszystkim zabezpieczyć fragment zdrowego naczynia z innego obszaru ciała pacjenta. Fragment zdrowego naczynia nazywany jest przeszczepem. Następnie chirurg uzyskuje dostęp do chorej tętnicy i łączy jeden koniec przeszczepu ze zdrową częścią tętnicy powyżej chorego obszaru a drugi koniec przeszczepu z naczyniem poniżej zwężenia. Teraz przepływ krwi ma zmieniony przebieg poprawiając dostarczanie natlenowanej krwi.