Szkolenia i kształcenie

Obraz
Trainingssituation
grey
top_left
Off

Szkolenia i edukacja

Szkolenia i edukacja o zarządzaniu rytmem serca

BIOTRONIK wspiera doskonałe i światowej klasy szkolenia z zarządzania rytmem serca i elektrofizjologii sercowej dla pracowników służby zdrowia. Każda sesja lub program szkoleniowy tworzy możliwości spotkań i dyskusji nad nowymi kierunkami rozwoju, które w aktywny sposób kształtują przyszłość medycyny sercowo-naczyniowej. Przez udział w szkoleniu kardiolodzy, elektrofizjolodzy i personel medyczny uzyskują wsparcie w zachowaniu najwyższego poziomu wiedzy na temat najnowocześniejszych produktów BIOTRONIK.


Program edukacji lekarzy europejskich - leczenie stymulatorem serca

Moduł ten zapewnia pełny pogląd kliniczny związany z leczeniem przy użyciu stymulatora serca, jak również dogłębny wgląd w funkcjonalność rozruszników oraz ich funkcje.

 

Cele

Uzyskanie lepszego wglądu w mechanizmy arytmii sercowych

Przegląd wskazań dla różnych opcji terapeutycznych i ich zastosowań praktycznych

Dostarczenie badań kontrolnych z klinik dla pacjentów z elektronicznymi wszczepialnymi urządzeniami sercowymi

 

Więcej informacji

Monitoring domowy BIOTRONIK Home Monitoring

Ten dwudniowy program szkoleniowy związany zarządzaniem rytmem serca dostosowano dla personelu medycznego, który bierze udział w badaniach kontrolnych pacjentów ze wszczepialnymi stymulatorami serca, ICD i CRT. BIOTRONIK Home Monitoring to innowacyjna technologia zdalnego monitorowania pacjentów z urządzeniami sercowymi, która otworzyła nowe możliwości dla zaawansowanego zarządzania pacjentami, w zależności od potrzeb, zapewniając najwyższy poziom opieki medycznej.

 

Cele

Zrozumienie funkcjonalności i modeli przepływów pracy w zastosowaniu klinicznym

Ocena kliniczna wniosków dla systemu monitorowania BIOTRONIK Home Monitoring oraz ich praktyczne konsekwencje

Dzielenie się doświadczeniami z innymi ekspertami na polu zdalnego zarządzania pacjentami.

 

Więcej informacji

Szkolenie na symulatorze implantacji

Symulator implantacji jest realistycznym narzędziem, które daje lekarzowi możliwość nauki przez praktykę. W celu radzenia sobie z pojawiającymi się nagłymi sytuacjami lekarze przeważnie muszą opierać się na wcześniejszych doświadczeniach w celu podnoszenia umiejętności ratowania życia. Z naszym symulatorem kardiolodzy i elektrofizjolodzy mogą odbywać szkolenie bez ryzykowania zdrowia i bez negatywnych konsekwencji dla pacjentów. 

 

Cele

Zrozumienie wyzwań i trudności pojawiających się w czasie implantacji urządzeń

Uzyskanie umiejętności implantacji przez ćwiczenia praktyczne

Poprawa bezpieczeństwa pacjenta i zmniejszenie liczby błędów

 

Więcej informacji

EPIC Alliance

Ze względu na małą liczbę kobiet w elektrofizjologii oraz na stanowiskach kierowniczych Międzynarodowe Porozumienie Elektrofizjologów (EPIC) oferuje profesjonalny program rozwoju w elektrofizjologii dedykowany dla kobiet oraz specjalistek od wszczepialnych sercowych urządzeń elektronicznych (CIED). Porozumienie EPIC Alliance jest globalną siecią kobiet w elektrofizjologii, które współpracują i inspirują się wzajemnie. Promuje tematy takie jak rozwój profesjonalny, uzyskanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, edukacja związana z promieniowaniem, zwiększenie udziału w badaniach klinicznych oraz możliwość przemawiania przez kobiety na kongresach.

 

Cele

Przyciągnięcie lekarek do elektrofizjologii i kardiologii

Zwiększenie liczby i wagi kobiet przemawiających na kongresach krajowych i międzynarodowych

Zapewnienie możliwości przemawiania dla młodych kobiet elektrofizjologów

Prezentowanie wzorów do naśladowania i zwiększenie uwagi na różne drogi do osiągnięcia sukcesu

 

Więcej informacji

Szkolenie CRM dla pracowników BIOTRONIK - Zarządzanie rytmem serca

Po zakończeniu tego programu uczestnicy będą mieli odpowiedni przegląd produktów BIOTRONIK CRM, wiedzę o ich funkcjonalności i zastosowaniu.

 

Cele

Zapewnienie pracownikom szerokiej wiedzy na temat naszych produktów i ich zastosowaniu

Informowanie o rozwoju naukowym w zarządzaniu rytmem serca

Spełnienie standardów dla personelu terenowego ustanowionych przez European Heart Rhythm Association (EHRA) [Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca], Hearth Rythm Society (HRS) [Stowarzyszenie Rytmu Serca] oraz wymogów zarządzania jakością w szpitalu opartych o ISO 9001.

Zapewnienie rozwoju osobowego oraz ciągłej edukacji

 

Więcej informacji