Cyberbezpieczeństwo

Obraz
grey
top_left
Off

Projektowane pod kątem cyberbezpieczeństwa – od planowania produktu po codzienne użytkowanie

Nasza obietnica dotycząca bezpieczeństwa pacjentów

W kwestii bezpieczeństwa nigdy nie idziemy na kompromis – zawsze będzie ono dla nas priorytetem. Inwestujemy niezbędny czas i środki, aby każdy produkt, który wprowadzamy na rynek, był godny zaufania – cyberbezpieczeństwo nie jest wyjątkiem.

Jako firma, która jest pionierem zdalnego monitorowania i telemedycyny, poważnie podchodzimy do zagadnienia cyberbezpieczeństwa już od 2001 r. Dlatego też przyglądamy się cyberbezpieczeństwu na każdym z etapów cyklu życia produktu. Obejmuje to opracowanie produktu, kontrolę jakości, zabieg wszczepienia, badania kontrolne i nie tylko.
 

Proces zarządzania cyberbezpieczeństwem

Zaprojektowaliśmy proces zarządzania cyberbezpieczeństwem, który regularnie identyfikuje i kontroluje zagrożenia na przestrzeni całego cyklu życia produktu. Oznacza to, że najnowsze zabezpieczenia są wbudowywane w nowe produkty na długo przed ich wprowadzeniem na rynek, natomiast istniejące produkty są stale aktualizowane zgodnie z najwyższymi istniejącymi standardami cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat najnowszych rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa można znaleźć w odrębnej sekcji zatytułowanej „Aktualności”.
 

Bezpieczeństwo informacji

System BIOTRONIK Home Monitoring uzyskał certyfikat Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej poświadczający zgodność z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Norma ta pomaga firmom korzystającym z systemów informatycznych tworzyć i stale udoskonalać metody identyfikacji, analizowania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa informacji w obliczu zmieniającego się krajobrazu cyberbezpieczeństwa.

Certyfikat ISO dla systemu BIOTRONIK Home Monitoring stanowi niezależny dowód na to, że firma BIOTRONIK w profesjonalny sposób chroni dostępność i integralność swojej usługi, jednocześnie chroniąc prywatność wszystkich danych przesyłanych przez system BIOTRONIK Home Monitoring®.

Oprócz niezależnych certyfikacji, system BIOTRONIK Home Monitoring® jest także regularnie testowany w toku tak wewnętrznych, jak i niezależnych, zewnętrznych badań odporności na cyberzagrożenia. Wyniki tych badań również potwierdzają wysoki poziom odporności systemu na cyberataki.
 

Mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące cyberbezpieczeństwa produktów BIOTRONIK?

W razie wątpliwości dotyczących cyberbezpieczeństwa lub pytań do eksperta BIOTRONIK specjalizującego się w cyberbezpieczeństwie prosimy o kontakt.