Arytmia serca

Obraz
Cardiac Arrhythmia
Dowiedz się więcej o sposobach leczenia arytmii
grey
top_left
Off

Dowiedz się więcej o sposobach leczenia arytmii

Możliwości leczenia - zaburzenie rytmu serca

Jakie są zaburzenia rytmu serca?

Występuje wiele rodzajów zaburzeń rytmu serca, a każde z nich wymaga innego leczenia. Przeważnie nie ma konieczności leczenia okazjonalnych dodatkowych uderzeń serca (tzw. skurczów dodatkowych). Jednak zaburzenia rytmu takie jak rzadkoskurcz (rytm serca, który jest zbyt wolny) lub częstoskurcz (rytm serca, który jest zbyt szybki), muszą być regulowane przy użyciu dostępnych metod terapeutycznych, ponieważ mogą mieć one negatywny wpływ na pracę serca lub doprowadzić do pogorszenia zdrowia. Ponadto, migotanie przedsionków  podnosi ryzyko udaru. Częstoskurcze takie jak trzepotanie komór lub migotanie komór mogą być ostrymi zdarzeniami zagrażającymi życiu. Bez defibrylacji w celu przywrócenia normalnego rytmu serca migotanie komór może doprowadzić do nagłej śmierci sercowej w przeciągu kilku minut.

W jaki sposób leczone są zaburzenia rytmu serca?

Leczenie uzależnione jest od rodzaju zaburzenia oraz chorób będących przyczyną, które mogą dotyczyć zarówno samego serca, jak i całego ciała. W każdej terapii diagnostyka i leczenie przyczyny są podstawowymi warunkami długoterminowego sukcesu. Dodatkowo, leczenie musi uwzględnić potencjalne konsekwencje zaburzeń rytmu serca. Jedną z konsekwencji jest na przykład podniesienie ryzyka udaru w wyniku migotania przedsionków.
W leczeniu zaburzeń rytmu serca lekarz musi wybrać najlepsze podejście terapeutyczne dla danego pacjenta. Podstawowym celem leczenia jest przywrócenie normalnego rytmu serca i kontrola tętna, co minimalizuje ryzyko udaru. Poniżej opisane są sposoby leczenia najczęstszych zaburzeń rytmu serca:

Migotanie przedsionków

Leczenie polega na przywróceniu normalnego rytmu serca i rozwiązania problemu z częstoskurczem. W tym celu dostępnych jest kilka strategii. Leki przeciwarytmiczne lub kardiowersja elektryczna mogą zatrzymać migotanie przedsionków.
Migotanie przedsionków nie zawsze jest objawowe. Ten sam pacjent może doświadczyć zarówno epizodów objawowego jak i bezobjawowego migotania przedsionków. Bezobjawowe migotanie przedsionków również musi być leczone, ponieważ samo występowanie migotania przedsionków zwiększa ryzyko udaru. Jeżeli nie można przywrócić normalnego rytmu serca, pacjent otrzyma leki przeciwzakrzepowe w celu przeciwdziałania udarom. U wielu pacjentów w starszym wieku występuje przewlekłe migotanie przedsionków, w przypadku którego leczenie może nie przywrócić normalnego rytmu serca. Ci pacjenci przeważnie się nie skarżą, ponieważ przyzwyczaili się do migotania przedsionków. U osób cierpiących na przewlekłe
migotanie przedsionków ważne jest regularne przyjmowanie odpowiednich dawek leków przeciwzakrzepowych w celu zminimalizowania ryzyka udaru.

Trzepotanie przedsionków

Inna forma częstoskurczu występuje, kiedy pacjenci cierpią na trzepotanie przedsionków. Jest to szybka, ale rytmiczna aktywność przedsionków przeważnie z tętnem powyżej 120 uderzeń na minutę. Jeżeli lekarz wykryje trzepotanie przedsionków, jedną z metod leczenia jest ablacja. Trzepotanie przedsionków zatrzymuje się i zostaje przywrócony normalny rytm serca. Do leczenia tego schorzenia można również stosować leki przeciwarytmiczne.

Częstoskurcz komorowy (Migotanie komór/trzepotanie komór)

Częstoskurcz komorowy jest sytuacją zagrażającą życiu, która bez odpowiedniego leczenia może prowadzić do nagłego zgonu sercowego. W ostrych przypadkach do przywrócenia normalnego rytmu serca wykonuje się defibrylację ratującą życie. Jako środek zapobiegawczy można zastosować wszczepialny kardiowerter defibrylator (ICD), który będzie chronić pacjenta przed nagłą śmiercią sercową spowodowaną przez migotanie lub trzepotanie komór. ICD monitoruje rytm serca i w przypadku arytmii zagrażającej życiu dostarcza impuls elektryczny do mięśnia sercowego powodując, że serce zaczyna znowu normalnie pracować. Stosuje się również leki przeciwarytmiczne do przeciwdziałania tachykardii i migotaniu przedsionków.

Rzadkoskurcz

Jeżeli serce bije zbyt wolno, lub jeżeli występują objawowe przerwy w ominiętych uderzeniach, rozwiązaniem jest wszczepienie rozrusznika, co zagwarantuje, że serce będzie bić tak jak powinno. Rozruszniki pracują tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, to znaczy, że nie próbują naprawić naturalnego rytmu serca, ale zapewniają wyłącznie leczenie, kiedy serce bije zbyt wolno lub przeskakuje uderzenia.

Niewydolność chronotropowa

Niewydolność chronotropowa jest terminem medycznym na schorzenie, w którym serce nie może dostosować swojego rytmu do odpowiedniego zapotrzebowania metabolicznego. Wyłącznie BIOTRONIK ma w swojej ofercie nowe rozruszniki z możliwością dostosowania rytmu i technologią stymulacji w pętli zamkniętej, dając możliwość dostosowania rytmu serca w reakcji zarówno na wysiłek fizyczny jak i stres emocjonalny.

Skurcz dodatkowy

Pacjenci cierpiący na dodatkowe uderzenia serca powinni przejść badanie kardiologiczne. W niektórych przypadkach potrzebne jest długoterminowe monitorowanie rytmu serca z zastosowaniem wszczepialnego monitora serca do wykrycia skurczy dodatkowych.

Reagowanie na zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca

Nieprzytomni pacjenci mogą cierpieć na nagłe zatrzymanie krążenia. Jeżeli u osoby nie ma wyczuwalnego pulsu lub występuje zatrzymanie oddechu, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR). Masaż serca musi być prowadzony aż do przybycia zespołu ratunkowego, który przejmie opiekę nad pacjentem. Jeżeli dostępny jest automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), można zatrzymać migotanie komór przy jego pomocy. Urządzenia te są zaprojektowane do stosowania nawet przez laików i można je znaleźć w wielu miejscach publicznych. Instrukcje krok po kroku poprowadzą użytkownika, w jaki sposób prawidłowo obsłużyć urządzenie.

Jakie urządzenia stosuje się w leczeniu zaburzeń rytmu serca?

Dostępne są różne urządzenia takie jak monitory serca, różne rodzaje rozruszników oraz wszczepialnych defibrylatorów, co pozwala dostosować urządzenie do potrzeb danego pacjenta. W niektórych przypadkach niezbędna jest interwencja w postaci ablacji, co pozwoli kontrolować arytmię. Kardiolog stosuje elektrody aby dostarczyć bezpieczny impuls elektryczny o częstotliwości radiowej, który niszczy chore obszary w tkance serca, pomagając w przywróceniu naturalnego rytmu serca.
Do wszczepialnych urządzeń sercowych leczących zaburzenia rytmu serca należą:

  • Wszczepialny monitor serca stosowany do długoterminowego monitorowania aktywności serca w celu określenia przyczyny arytmii.
  • Rozrusznik generuje elektryczne impulsy stymulujące i służy jako zegar dla serca. Wszczepiany jest pod skórą poniżej obojczyka. Cienki przewód zwany elektrodą przewodzi impulsy elektryczne z rozrusznika do serca.
  • Wszczepialny defibrylator stosowany jest, aby dostarczyć impuls elektryczny służący zatrzymaniu migotania komór i w celu przywrócenia normalnego rytmu serca. Dostępne są również wszczepialne kardiowertery defibrylatory (ICD), które samoczynnie rozpoznają arytmie zagrażające życiu i kończą je stosując impulsy elektryczne. Są one trwale wszczepiane pod skórę pacjenta i są najlepszą ochroną przeciwko migotaniu komór.

W jaki sposób można przeciwdziałać zaburzeniom rytmu serca

  • Stres i podniecenie może wywołać zaburzenia rytmu serca. Należy ich unikać jak tylko się da. Należy odpoczywać kilka razy dziennie.
  • Powstrzymać się od picia zbyt dużej ilości kawy lub alkoholu i całkowicie zaprzestać palenia. Jeżeli chcesz rzucić palenie, lekarz może polecić odpowiednie programy rzucania palenia.
  • Niektóre lekarstwa mogą wywołać zaburzenia rytmu serca. Jeżeli musisz brać lekarstwa, musisz omówić to z lekarzem i zmienić dane leki lub dawki, jeżeli jest taka potrzeba.
  • Należy korzystać z wszystkich możliwych wizyt kontrolnych, ponieważ różne choroby takie jak nadczynność tarczycy mogą wywołać arytmię.