Innowacje

Obraz
BIOTRONIK Portfolio
BIOTRONIK Innowacje
greyblue
top_left
On
greyblue
m

BIOTRONIK Innowacje

NASZE INNOWACJE

Inspiracje na Przyszłość

Naszym głównym celem jest szukanie nowych rozwiązań w kardiologicznej technice medycznej. Od stworzenia pierwszego niemieckiego stymulatora przez założyciela firmy Maxa Schaldacha w 1963 roku stale rozwijaliśmy medycynę dzięki przełomowym innowacjom.

Aby konsekwentnie optymalizować terapię chorób serca i krążenia, BIOTRONIK prowadzi innowacyjne prace badawcze i rozwojowe. Nasza innowacyjność stale nas motywuje. W samej tylko siedzibie głównej w Berlinie, co piąty pracownik każdego dnia pracuje nad współtworzeniem przyszłości techniki medycznej – zawsze mając na uwadze potrzeby pacjentów i lekarzy.


Sterowanie rytmem serca

Elektrofizjologia

Interwencje naczyniowe

Sterowanie rytmem serca

Dzięki naszym stymulatorom, wszczepialnym defibrylatorom i technologiom w zakresie opieki telemedycznej oferujemy pacjentom z zaburzeniami rytmu serca innowacyjne rozwiązania terapeutyczne najwyższej jakości.


BIOTRONIK Home Monitoring® – nowość w telemedycynie

Jako pionierzy telemedycznych zdalnych badań kontrolnych stworzyliśmy system BIOTRONIK Home Monitoring. Umożliwia on automatyczną transmisję technicznych danych wszczepionego urządzenia i medycznych danych pacjenta do lekarza prowadzącego. Nasza technologia stanowi do dziś najbardziej niezawodny i wygodny system telemonitoringu. Korzystają z niej miliony pacjentów, lekarzy i klinik.

CardioMessenger Smart doing sports

Closed Loop Stimulation – innowacja dla stymulatorów i ICD

„Closed Loop Stimulation” to stworzony przez nas innowacyjny system regulacji rytmu serca dla naszych stymulatorów i ICD. Reaguje on nie tylko na fizyczne, ale także na psychiczne stany pacjenta. Ten wyjątkowy na światową skalę system optymalizuje rytm serca na podstawie informacji neurologicznej w przypadku obciążeń emocjonalnych i stresu.

Patients with BIOTRONIK Closed Loop Stimulation

ProMRI® – bezpieczne badanie NMR

Wprowadzając technologię ProMRI firma BIOTRONIK umożliwiła wielu pacjentom z urządzeniami kardiologicznymi to, co ze względów bezpieczeństwa było dla nich dotychczas niedostępne – badanie NMR u radiologa. BIOTRONIK oferuje przy tym największą na świecie paletę posiadających zezwolenie stymulatorów, defibrylatorów i elektrod.

Patient and Physician, MRI

Diagnostyka przedsionków DX dla pacjentów z migotaniem przedsionków

System DX firmy BIOTRONIK to jedyne na świecie defibrylatory jednojamowe, które potrafią rozpoznawać migotanie przedsionków. Ten wyposażony tylko w jedną elektrodę system umożliwia dokładne wyczuwanie zaburzeń rytmu w komorze serca i w przedsionku. Dzięki temu system DX oferuje różnorodne opcje terapii i lepszą ochronę dla pacjenta.

BIOTRONIK defibrillator Ilesto VR-T DX

Fractal Coating – innowacja dla elektrod

Innowacja pochodzi z lat 90. XX wieku i jest stale rozwijana. Tak zwana powłoka fraktalna optymalizuje powierzchnię przewodzącą elektrod znacznie poprawiając w ten sposób ich zdolność do wyczuwania i stymulacji. W tej dziedzinie firma BIOTRONIK jest pionierem będąc do dziś jedynym producentem takiej innowacyjnej elektrody.

BIOTRONIK Fractal Coating

Elektrofizjologia

Dzięki naszym innowacyjnym cewnikom sercowym oferujemy niezawodne rozwiązania do diagnozowania i leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.


AlCath Flux eXTRA Gold – nowoczesny cewnik ablacyjny

Dzięki wyjątkowej końcówce elektrody z czystego złota, ten innowacyjny cewnik ablacyjny firmy BIOTRONIK zapewnia nawet czterokrotnie wyższe przewodnictwo cieplne niż tradycyjne cewniki. Trójwymiarowy profil zapewnia optymalną dystrybucję i efektywne chłodzenie. Umożliwia to wyjątkowo skuteczną i bezpieczną terapię pacjentów z migotaniem przedsionków.

AlCath Flux eXTRA Gold

Interwencje naczyniowe

Produkujemy stenty, metalowe nośniki, cewniki balonowe i prowadniki umożliwiające skuteczne leczenie chorób wieńcowych i chorób tętnic obwodowych.


Magmaris – pierwszy klinicznie sprawdzony wchłanialny stent magnezowy

Magmaris – pierwszy klinicznie sprawdzony wchłanialny stent magnezowy Magmaris to pierwszy na rynku wchłanialny stent magnezowy wskazany w leczeniu zmian de novo w tętnicach wieńcowych1. Urządzenie zapewnia wyjątkowe korzyści dostępne wyłącznie w przypadku stentów magnezowych, jak np. szybkie wchłanianie, przekonujące dane dotyczące bezpieczeństwa2 i łatwiejsze wprowadzanie.1 Zgodnie ze wskazaniami do stosowania 2 BIOSOLVE-II

BIOTRONIK Magmaris

Orsiro – kamień milowy w technologii stentów

Stworzony przez BIOTRONIK stent Orsiro to pierwszy na świecie uwalniający lek stent hybrydowy z powłoką bioresorbowalną. Ze względu na swój kształt i znakomite właściwości rozpoczyna on nową erę w leczeniu zwężeń naczyń wieńcowych. Nawet przy skomplikowanej anatomii naczyń stent umożliwia bardzo precyzyjne stosowanie. Powłoka proBIO chroni stent i minimalizuje wzajemne oddziaływanie z otaczającą tkanką. Aktywna powłoka BIOlute łączy lek ze specjalną, biodegradowalną matrycą polimerową, która zapewnia kontrolowane uwalnianie substancji czynnej.

BIOTRONIK hybrid drug-eluting stent Orsiro

PK Papyrus – elastyczność w nagłym przypadku

Stent z powłoką ze stopu kobaltowo-chromowego oferuje maksymalną elastyczność przy leczeniu nagłego rozerwania ścian tętnicy. Dzięki ultracienkim podporom stent charakteryzuje się znakomitą elastycznością i ma idealne właściwości lokalizacyjne, nawet przy skomplikowanej anatomii naczyń.

BIOTRONIK coated stent PK Papyrus

Pulsar-18 – pionier w technologii 4F

Wprowadzając innowacyjny system 4F, firma BIOTRONIK wyznacza nowe standardy w nieinwazyjnym leczeniu naczyń za pomocą stentów. Ten pierwszy samorozprężalny system ze względu na swoje niewielkie rozmiary minimalizuje komplikacje w miejscu punkcji przyczyniając się tym samym do długotrwałego sukcesu terapii.

BIOTRONIK 4 F system Passeo-18

Passeo-18 Lux – długotrwały sukces terapii i ochrona

Passeo-18 Lux to nowoczesne połączenie cewnika balonowego i substancji czynnej służące do leczenia (ponownie) zwężonych naczyń krwionośnych w obszarze kończyn dolnych. Sprawdzona technologia powłok Lux zapewnia długotrwały sukces terapii i chroni powłokę cewnika balonowego przed bezpośrednim kontaktem i uszkodzeniem.

BIOTRONIK balloon catheter Passeo-18 Lux