Praca zawodowa

Obraz
Patient Job
grey
top_left
Off

Powrót do pracy

Znaczna większość pacjentów aktywnych zawodowo z urządzeniami sercowymi wraca do pracy po krótkim okresie powrotu do zdrowia. Kiedy przyzwyczaisz się do swojego implantu, możesz wrócić do pracy po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. Jednakże ze względów bezpieczeństwa nie można wykonywać pewnych zawodów.

Kontakt dla pacjentów

BIOTRONIK SE & Co. KG

+49 (0)30/68905-1111


Zagrożenia robocze

Czy mogę prowadzić?

Zagrożenia robocze
Patient Workplace Risks

Zagrożenia robocze

Ponieważ masz urządzenie sercowe, powinieneś unikać urządzeń, które wytwarzają znaczne siły mechaniczne lub pola elektromagnetyczne. Przykładowo dotyczy to narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki lub piły. Trzeba koniecznie przeczytać instrukcje producenta i upewnić się, że nie ma tam ograniczenia do stosowania przez osoby z wszczepionymi urządzeniami sercowymi.
Przed pracą w placówkach przemysłowych lub w pobliżu dużych generatorów, stacji zasilania, linii energetycznych, lub nadajników radiowych, telewizyjnych i radarowych kluczowe jest, aby uprzednio skontaktować się z osobą odpowiedzialną za BHP w placówce i omówić potencjalne zagrożenia ze swoim lekarzem.

Czy mogę prowadzić?
BIOTRONIK Patient Drive

Czy mogę prowadzić?

To, czy można zawodowo prowadzić na długich dystansach samochód, ciężarówkę lub motocykl, ocenia się indywidualnie w każdym przypadku. Pacjenci, którzy czasami tracą przytomność w konsekwencji występującej arytmii mogą być ograniczeni w prowadzeniu pojazdów i należy tego przestrzegać, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych. Każdy pacjent powinien zapytać swojego lekarza czy i kiedy będzie mógł prowadzić z wszczepionym urządzeniem sercowym