Tachykardia

Obraz
patient and physician
grey
top_left
Off

Możliwości leczenia

Tachykardia

Częstoskurcz to bardzo szybkie bicie serca - powyżej 100 uderzeń na minutę. Jest to normalne, że serce bije bardzo szybko w czasie ćwiczeń lub stresu emocjonalnego. Jednakże jeżeli częstoskurcz występuje w spoczynku, może to być objawem poważnego zaburzenia zdrowotnego. Częstoskurcz może mieć wpływ na górne i dolne jamy serca, zwane przedsionkami i komorami. Częstoskurcz przedsionkowy (migotanie lub trzepotanie przedsionków) sam w sobie nie zagraża życiu, ale może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia ze względu na wysokie ryzyku wystąpienia udaru. Częstoskurcz komorowy (trzepotanie komór) może stanowić zagrożenie dla życia. Tachyarytmia komorowa (migotanie komór) jest najbardziej niebezpiecznym rodzajem częstoskurczu. Komórki mięśnia sercowego kurczą się chaotycznie, co może prowadzić do śmierci w przeciągu kilku minut. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn nagłego zgonu sercowego


W jaki sposób leczy się częstoskurcz?

Aby osiągnąć sukces w leczeniu długoterminowym, trzeba określić przyczyny częstoskurczu i leczyć stosując: 

  • Leki przeciwarytmiczne lub beta blokery, które mogą spowolnić bicie serca i ustabilizować jego rytm. Czasami leki same w sobie nie są w stanie wyleczyć tachykardii. Różne leki często mają efekty uboczne i mogą nawet powodować zaburzenia rytmu serca. 
  • Rodzaj defibrylacji, zwany kardiowersją, stosuje impuls elektryczny do zatrzymania tachyarytmii i przywrócenia aktywności serca do normalnego rytmu. Kardiowersja wykonywana jest przy użyciu zewnętrznego defibrylatora (stosując „łyżki” do stymulacji klatki piersiowej pacjenta) lub przez implantowany kardiowerter-defibrylator zwany ICD. Procedura ta ratuje życie w szczególności u pacjentów z migotaniem komór. ICD są rekomendowane dla pacjentów o wysokim ryzyku migotania komór. 
  • Ablację cewnikową, w której lekarz stosuje energię do niszczenia komórek serca wywołujących tachyarytmię. 

Możliwości leczenia częstoskurczu i migotania komór

W częstoskurczu komorowym serce bije rytmicznie i bardzo szybko. Jeżeli serce bije zbyt szybko, jest to sytuacja zagrożenia życia, ponieważ komory nie nadążają, aby się napełnić, co znaczy, że serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi do ciała. Częstoskurcz komorowy może prowadzić do migotania komór, co może prowadzić do śmierci w przeciągu kilku minut. Zarówno częstoskurcz, jak i migotanie komór mogą być leczone przez:

  • Leki, które kontrolują aktywność serca u pacjentów, którzy są przytomni i mają tętno.
  • Defibrylację. Pacjenci, którzy stracili przytomność i nie mają wyczuwalnego pulsu, muszą być natychmiast defibrylowani. Jeżeli nie ma dostępnego zewnętrznego defibrylatora, należy wezwać pogotowie i rozpocząć resuscytację oddechowo-krążeniową do przybycia pogotowia.
  • ICD, który wykrywa każdą nieregularność rytmu serca i natychmiast zatrzymuje je z użyciem relatywnie słabych impulsów elektrycznych. ICD jest najlepszą metodą ochrony pacjentów przed częstoskurczem i migotaniem komór.

Możliwości leczenia trzepotania przedsionków

W częstoskurczu i trzepotaniu przedsionkowym górne jamy serca biją rytmicznie i bardzo szybko, Zwykle trzepotanie przedsionków nie zagraża życiu, ale zwiększa ryzyko migotania przedsionków oraz udaru. Trzepotanie leczy się w następujący sposób:

  • Lekami - w celu kontrolowania aktywności serca i zapobieganiu tworzeniu się skrzepów, zmniejszając dzięki temu ryzyko udaru. 
  • Trzepotanie przedsionków może być leczone przez ablację, która zatrzymuje trzepotanie i przywraca serce do normalnego rytmu. 
     

Możliwości leczenia migotania przedsionków

Migotanie przedsionków może powodować zawroty głowy i niepokój, chociaż nie zawsze pojawiają się objawy. Zarówno objawowe, jak i bezobjawowe migotanie przedsionków może być leczone farmakologicznie lub impulsami elektrycznymi. Bezobjawowe migotanie przedsionków może być leczone przez zastosowanie monitora serca takiego jak BioMonitor2.
Wielu starszych pacjentów cierpi na przewlekłe migotanie przedsionków, które nie może być poddane kardiowersji i wyleczone. Jeżeli serce nie może powrócić do zdrowego rytmu, stosowanie leków przeciwzakrzepowych może zapobiec udarowi.