Angioplastyka

Obraz
Patients
grey
top_left
Off

Procedures

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa jest minimalnie inwazyjną metodą poszerzenia zwężonych tętnic z wnętrza naczynia. Podobnie jak operacja wszczepienia bypassów, jest to powszechnie stosowana procedura, która leczy chorobę niedokrwienną serca i tętnic obwodowych. Celem procedury jest przywrócenie wystarczającej ilości natlenowanej krwi w chorych obszarach serca lub ciała. Lekarz wykonuje procedurę w laboratorium cewnikowania w znieczuleniu miejscowym. Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (wszczepienia bypasów) jest otwartą operacją wykonywaną w pełnej narkozie. Celem wszystkich procedur jest ponowne przywrócenie przepływu krwi i  dostarczanie wystarczającej ilości natlenowanej krwi.


Przezskórna angioplastyka balonowa (POBA)

Klasyczna angioplastyka balonowa, czasami nazywana „zwykłą angioplastyką balonową” (POBA) mechanicznie poszerza zwężone naczynia. Jeżeli występuje wysokie ryzyko nawrotu, niezbędne może być wprowadzenie balonu powlekanego lekiem po mechanicznym rozszerzaniu. Angioplastyka balonowa jest rutynowym zabiegiem wykonywanym w specjalnym pomieszczeniu w szpitalu tzw. pracowni hemodynamiki, w znieczuleniu miejscowym.

W celu uzyskania dostępu do systemu naczyniowego lekarz wykonuje małe nacięcie skóry w okolicy pachwiny i wprowadza osłonę introducera - rurkę przez którą wprowadzane są stenty i balony - do tętnicy udowej. Osłona introducera zapewnia otwarty i bezpieczny dostęp dla instrumentów stosowanych w czasie procedury. W rzadkich przypadkach, jeżeli zablokowane naczynie znajduje się w ramieniu, lekarz wykona punkt dostępowy w tej okolicy. Po prawidłowym umieszczeniu osłony introducera wprowadza się cewnik do systemu naczyniowego. W celu precyzyjnego określenia dokładnej lokalizacji lekarz wstrzykuje barwnik kontrastowy do cewnika. Następnie stosuje promienie RTG, aby sprawdzić miejsce docelowe i zakres zwężenia lub zablokowania naczynia. 

Dalej lekarz przesuwa prowadnik z końcówką radiocieniującą przez cewnik prowadzący do chorej sekcji i przepycha go przez uraz. Stosując prowadnik, lekarz nawiguje cewnikiem balonowym do chorego obszaru. Następnie lekarz wstrzykuje barwnik kontrastowy do cewnika rozszerzając końcówkę balonu. W czasie rozszerzania balon wciska blaszkę miażdżycową i inny materiał blokujący w ścianę tętnicy, poszerzając w ten sposób naczynie. Po skutecznym poszerzeniu chorego segmentu lekarz opróżnia balon przed jego wyprowadzeniem z ciała. Usuwa również pozostałe instrumenty, a miejsce dostępu jest ostrożnie zamykane urządzeniem do zamykania naczyń.
 


Balony powlekane lekiem

Balony powlekane lekiem służą do obniżenia ryzyka ponownego zwężenia przepływu w naczyniu (restenoza). Powłoka zawiera lek, który zmniejsza zapalenie i przeciwdziała restenozie oraz substancje nieaktywne (zaróbka), które uwalniają lek do ściany naczynia. Przed użyciem balonu powlekanego lekiem, naczynie musi być odpowiednio przygotowane przez zastosowanie procedury podobnej do klasycznej angioplastyki balonowej. Po rozszerzeniu naczynia stosuje się cewnik do umieszczenia balonu powlekanego lekiem w przygotowanej wcześniej sekcji naczynia, a następnie go wypełnia. Gdy tylko powłoka będzie w bliskim kontakcie z naczyniem, lek zostaje uwolniony do ściany naczynia. Lekarz utrzymuje balon rozszerzony przez określony czas, aby upewnić się, że tkanka wchłonie wystarczającą ilość leku. Następnie balon jest opróżniany i usuwany z ciała. Procedurę kończy się tak, jak to opisano powyżej.