TRAVEL GUIDE pl

BIOTRONIK życzy odprężającej i bezstresowej podróży

Dla pacjentów posiadających wszczepione urządzenia do zarządzania rytmem pracy serca (CRM) firmy Biotronik – stymulator serca, wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) lub urządzenie do terapii resynchronizującej serca (CRT) – którzy wymagają podczas podróży kontaktu z placówką medyczną w zakresie kontroli implantów Biotronik. Przed rozpoczęciem podróży należy ustalić z lekarzem, czy można, i w jakim stopniu można, z medycznego punktu widzenia odbyć podróż oraz w jakiej sytuacji może zachodzić konieczność kontaktu ze szpitalem w innym kraju. Należy pamiętać o zabraniu leków i karty identyfikacyjnej ICD/stymulatora serca. Jeżeli przekazano urządzenie Cardio Messenger do systemu Home Monitoring®, należy skonsultować z lekarzem możliwość jego zabrania za granicę.

Znajdź placówkę w innym kraju

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszy przewodnik turystyczny opracowała firma BIOTRONIK, aby umożliwić pacjentom kontrolę implantu BIOTRONIK podczas podróży zagranicznej. Zawarte w przewodniku informacje są regularnie sprawdzane i aktualizowane. Jednakże, z uwagi na fakt, że firma BIOTRONIK nie ma wpływu na krótkoterminowe zmiany w liście szpitali, nie może ona zagwarantować prawidłowości wyświetlanych danych. Wyszczególnieni lekarze nie są zatrudnieni przez firmę BIOTRONIK, ani nie są w żaden sposób z nią powiązani, zatem firma BIOTRONIK nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane przez nich usługi. Podane informacje nie stanowią oświadczenia dotyczącego jakości i zakresu usług świadczonych w wymienionych szpitalach. Wyłącza się wyraźnie jakąkolwiek odpowiedzialność za bezpośrednie czy pośrednie skutki wynikające z korzystania z przewodnika turystycznego.