Informacje dla pacjentów

Obraz
Patient Brochure
Welcome
tangerine
top_right
On
tangerine
l

Welcome

Informacje dla pacjentów

Pobierz materiały dla pacjentów


Ulotki dla pacjenta


Kompatybilność elektromagnetyczna rozruszników serca (stymulatorów serca), wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD) i urządzeń do terapii resynchronizującej (CRT) firmy BIOTRONIK