Centrum wydajności produktów CRM

Centrum wydajności produktów CRM (zarządzania rytmem serca)

BIOTRONIK ma długą historię zapewnienia wysokiej jakości w projektowaniu i wydajności produktów. Wierzymy, że kluczowa jest przejrzystość związana z jakością i bezpieczeństwem naszych produktów, przykładem jest nasze centrum wydajności produktów CRM. W tym miejscu można znaleźć przydatne informacje na temat aktywnych implantów sercowych BIOTRONIK.


Raport wydajności produktów CRM

Nasz półroczny raport wydajności produktów CRM jest integralną częścią zobowiązania BIOTRONIK do dostarczania precyzyjnych i szczegółowych informacji na temat niezawodności naszych urządzeń.

 

 

Raport wydajności CRM>

Biuletyny produktów CRM

Nasze biuletyny produktów CRM informują pracowników służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek anomalii, które zidentyfikowaliśmy w naszych urządzeniach i które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

 

 

Biuletyny produktów CRM>

Narzędzie wyszukiwania urządzeń CRM

Narzędzie to pozwala pracownikom służby zdrowia na wyszukiwanie aktywnych urządzeń sercowych BIOTRONIK na podstawie ich numeru seryjnego i sprawdzenie, czy dla danego urządzenia wydano biuletyn informacyjny związany z bezpieczeństwem.

 

 

Narzędzie wyszukiwania urządzeń CRM>