Bradykardia

Obraz
Patient sleeping
grey
top_left
Off

Stan zdrowia

Czym jest bradykardia

Rytm serca, który jest zbyt wolny nazywa się rzadkoskurczem (bradykardią). W niektórych przypadkach może wyglądać, jakby serce od czasu do czasu przeskakiwało i omijało uderzenie. Rytm serca u aktywnych sportowców może być bardzo wolny bez żadnych problemów sercowych ponieważ ich serca są dużo bardziej wydajne niż osób nieaktywnych sportowo. Może ono pompować tę samą ilość krwi przy mniejszej liczbie uderzeń. Jeżeli serce nie dostarcza do ciała wystarczającej ilości natlenowanej krwi, rzadkoskurcz może być poważnym problemem zdrowotnym. W niektórych rodzajach bradykardii ilość dostarczanej krwi jest wystarczająca w spoczynku, ale rytm serca nie jest w stanie się dostosować w sytuacjach wysiłku fizycznego lub stresu emocjonalnego. Niezdolność dostosowania rytmu serca do potrzeb organizmu zwana jest niekompetencją chronotropową. 


Przyczyny bradykardii

Choroby, urazy lub blizny/bliznowce mogą uszkodzić naturalny rozrusznik serca, czyli węzeł zatokowy, powodując zwolnienie rytmu serca. Zaburzenie systemu generowania impulsów nazywane jest chorobą węzła zatokowego. W chorobie węzła zatokowego rzadkoskurcz (zbyt wolne bicie serca) i częstoskurcz (zbyt szybkie bicie serca) mogą występować naprzemiennie, w szczególności w przedsionku lub górnych jamach serca. 
Jeżeli rytm serca nie przyspiesza w stresowych sytuacjach ze względu na niekompetencję chronotropową, wynika to z uszkodzonego węzła zatokowego. 
Inną potencjalną przyczyną bradykardii jest zaburzenie systemu przewodzenia impulsów, tzw. blok serca lub blok przedsionkowo-komorowy. W przypadku bloku przedsionkowo-komorowego przewodnictwo impulsów między przedsionkiem a komorami jest opóźnione lub zablokowane, co powoduje, że rytm serca jest zbyt wolny.
Czynniki ryzyka dla częstoskurczu zwiększają się z wiekiem i postępowaniem choroby niedokrwiennej serca.
 


Jakie są objawy patologicznego rzadkoskurczu?

Pacjenci z przewlekłą bradykardią narzekają na zmniejszającą się siłę i wytrzymałość, niski poziom koncentracji, czasową dezorientację i zawroty głowy. Zawroty głowy, uczucie, że zaraz można utracić przytomność, a nawet omdlenie mogą wystąpić nagle. 


W jaki sposób diagnozuje się rzadkoskurcz?

Lekarz przeprowadza diagnozę na podstawie objawów pacjenta, wyników badań i elektrokardiogramu (EKG) (łącze do zaburzeń rytmu serca). EKG mierzy aktywność serca i stosuje się do diagnozowania epizodów rzadkoskurczu. W przypadku wątpliwości lub jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo pacjenta, dobrym rozwiązaniem może się okazać długoterminowe monitorowanie aktywności serca. Jeżeli wyniki długoterminowego EKG (monitor Holter) nie są wystarczające, wszczepienie podskórnego monitora serca (np. BioMonitor 3) pozwoli na monitorowanie aktywności serca przez długi czas. Procedura wszczepienia tego małego urządzenia jest zabiegiem ambulatoryjnym trwającym bardzo krótko. Biomonitor 3 pozwala na ciągłe i zdalne monitorowanie aktywności serca. Lekarz może wykryć, kiedy pacjent cierpi na arytmię i zidentyfikować przyczyny niezdiagnozowanej wcześniej utraty przytomności (omdlenia).
Kliknij tu, żeby dowiedzieć się więcej o sposobach leczenia bradykardii