Choroba tętnic obwodowych

Obraz
Treatment Options for Peripheral Arterial Disease
grey
top_left
Off

Możliwości leczenia

Możliwości leczenia choroby niedokrwiennej serca

Choroba tętnic obwodowych jest złożonym zaburzeniem krążenia o indywidualnym charakterze. Na wczesnym etapie środki nieinwazyjne takie jak zmiana stylu życia i leki mogą być wystarczające, aby złagodzić objawy i opóźnić późniejsze zwężenie się tętnic. W przypadkach zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca, niezbędne jest stosowanie inwazyjnych metod, aby mechanicznie rozszerzyć naczynia. W oparciu o indywidualne czynniki ryzyka, objawy i wyniki badań oraz ryzyko nawrotu choroby lekarz zaleci dostosowaną dla pacjenta kombinację następujących możliwości leczenia:


Zmiana stylu życia i leki

Zmiana stylu życia jak rzucenie palenia, regularne ćwiczenie i zdrowe odżywianie jest kluczowe dla zmniejszenia objawów, spowolnienia postępowania miażdżycy i przeciwdziałaniu dalszym uszkodzeniom. Ma to zastosowanie również w odniesieniu do pacjentów przechodzących minimalnie inwazyjne procedury lub operacje. Również kluczowe jest jak najszybsze wykrycie i leczenie chorób takich jak cukrzyca lub nadciśnienie. Leczenie farmakologiczne pomaga w kontrolowaniu czynników ryzyka takich jak wysoki poziom cukru, nadciśnienie tętnicze lub wysoki poziom cholesterolu. Jeżeli choroba tętnic obwodowych nie rozwinęła się zbytnio, prowadzenie zdrowego stylu życia i przyjmowanie leków może pomóc w uniknięciu operacji.


Leczenie minimalnie inwazyjne

Dla wielu pacjentów leczenie minimalnie inwazyjne stanowi bardzo dobrą alternatywę dla operacji na otwartym sercu. Ten minimalnie inwazyjny rodzaj interwencji wymaga wyłącznie znieczulenia miejscowego. Lekarz wykonuje całą procedurę wewnątrz naczynia przez cienką, elastyczną rurkę - zwaną cewnikiem. Wprowadzenie cewnika do systemu naczyniowego wymaga wyłącznie małego nacięcia na skórze. Ponieważ nie ma konieczności stosowania znieczulenia ogólnego i wykonuje się wyłącznie małe nacięcie zamiast dużej rany pooperacyjnej, leczenie minimalnie inwazyjne stanowi mniejsze ryzyko dla pacjenta. Po minimalnie inwazyjnej interwencji pacjenci są w lepszej ogólnej kondycji a rany goją się szybciej; dlatego też mogą szybciej opuścić szpital w porównaniu do otwartej operacji. Występują dwie podstawowe metody minimalnie inwazyjnego leczenia: angioplastyka balonowa lub stentowanie.
Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa

  •  Lekarz wprowadza mały balon z użyciem cewnika do chorego naczynia i zwężonego obszaru. Następnie balon jest rozszerzany, ostrożnie rozszerzając chory obszar. Później po opróżnieniu balon jest usuwany z ciała. Następnie krew może bez przeszkód płynąć przez rozszerzone naczynie. Jeżeli jest to konieczne, lekarz może również wprowadzić balon powleczony lekiem po mechanicznym rozszerzaniu. Przez napełnienie balonu na określony czas, lek umieszczony na powierzchni uwalnia się do podrażnionej tkanki tętnicy i przeciwdziała ponownemu zwężeniu (restenoza). Po opróżnieniu balonu jest on wyprowadzany.

Stentowanie

  • Inną metodą przeciwdziałania przed ponownym zwężeniem naczynia jest stentowanie. Stent jest drobną, podobną do siatki rurką, która może być zaimplantowana przy użyciu cewnika.. W celu implantacji stentu w tętnicy jest on umieszczony na balonie. Stent jest przenoszony na cewniku do właściwego miejsca w tętnicy. Następnie balon jest napełniany, aby umieścić stent w ścianie naczynia. Dalej balon jest opróżniany i usuwany, a stent pozostaje w ciele, utrzymując naczynie w rozszerzeniu.

Aterektomia

  • Materiał blokujący jest wycinany z wnętrza tętnicy. Lekarz umieszcza cewnik w naczyniu, wprowadza drobne narzędzie tnące i usuwa złogi.

Otwarta operacja

W niektórych przypadkach choroby tętnic obwodowych niezbędne może się okazać przeprowadzenie otwartej operacji. Występuje kilka metod. Najczęstszą metodą jest endarterektomia, aterektomia lub operacja bypassów.

Endarterektomia

  • Lekarz otwiera chorą tętnicę wykonując drobne nacięcie i usuwa materiał blokujący przepływ krwi. Następnie lekarz zamyka nacięcie stosując szew naczyniowy.

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (wszczepienia bypassów)

  • Lekarz przekierowuje przepływ krwi dookoła zablokowanego obszaru przez połączenie tętnicy przed zwężonym obszarem ze zdrowym obszarem za zwężeniem stosując zdrowy odcinek naczynia (przeszczep) z innej części ciała.

Dowiedz się więcej o leczeniu choroby tętnic obwodowych.