Spółki

Obraz
BIOTRONIK Partnerships
BIOTRONIK Partnerstwo
grey
top_right
Off

BIOTRONIK Partnerstwo

NASZE RELACJE PARTNERSKIE

Program kształcenia lekarzy EHRA


EHRA Training Fellowship

EHRA White Book

EHRA Training Fellowship
European Heart Rhythm Association

Program kształcenia lekarzy EHRA

„European Heart Rhythm Association” (EHRA) to europejska organizacja branżowa zrzeszająca kardiologów i elektrofizjologów. Pod przewodnictwem ekspertów o międzynarodowym autorytecie EHRA organizuje we współpracy z BIOTRONIK szkolenia zawodowe dla lekarzy i innych specjalistów zajmujących się terapią z zastosowaniem stymulatorów, ICD oraz terapią resynchronizującą serca. Program jest powiązany z EHRA i posiada akredytację „European Board of Accreditation in Cardiology” (EBAC).

EHRA White Book
The EHRA White Book

EHRA White Book

BIOTRONIK wspiera EHRA jako partner także przy publikacji wydawanej corocznie pozycji „White Book”. Ta anglojęzyczna „Biała Księga” prezentuje najnowsze informacje i statystyki dotyczące badań elektrofizjologicznych oraz terapii zaburzeń rytmu serca w Europie. Informacje uzupełnia bogata baza danych z 52 spośród 56 krajów należących do „European Society of Cardiology” (ESC). Zawiera ona także najnowsze dane na temat zmian demograficznych oraz informacje o systemach opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach.