Zakrzepica

Obraz
Thrombosis
grey
top_left
Off

Health Conditions

What is Thrombosis?

Zakrzepica jest poważnym zaburzeniem krążenia spowodowanym przez skrzep blokujący przepływ krwi w żyle (zakrzepica żylna) lub w tętnicy (zakrzepica tętnicza).


Co wywołuje zakrzepicę?

Tworzenie się skrzepów krwi jest jednym z naturalnych mechanizmów służących do zmniejszenia utraty krwi po wystąpieniu urazu. Za każdym razem, kiedy wewnętrzna warstwa ściany naczynia jest uszkodzona, specjalne komórki krwi, płytki lub trombocyty, oraz pewne białko (fibryna) tworzą skrzep w celu uszczelnienia uszkodzonego miejsca. Skrzep krwi jest również nazywany skrzepliną. Jeżeli skrzep jest zbyt duży, może zatkać naczynie i zaburzyć przepływ krwi.
Czasami skrzeplina odrywa się od ściany naczynia i jest przenoszona do innego naczynia wraz z płynącą krwią, blokując przepływ w nowym miejscu. Ten „podróżujący” skrzep nazywany jest czopem zatorowym, a choroba zakrzepem z zatorami. W zależności od obszaru ciała w którym przemieszcza się skrzep, zakrzep z zatorami może prowadzić do zatoru tętnicy płucnej, zawału serca lub udaru.


W jaki sposób mogę zapobiegać zakrzepicy?

Jeżeli cierpisz na chorobę tętnic obwodowych lub niedokrwienną serca, ryzyko zakrzepicy jest podwyższone. Leczenie choroby tętnic obwodowych lub niedokrwiennej serca jest kluczowe w przeciwdziałaniu zakrzepicy. Przeczytaj więcej o chorobie tętnic obwodowych (łącze do sekcji PAD) lub chorobie niedokrwiennej serca . .
Dodatkowo lekarz przepisze leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty lub leki przeciwpłytkowe) jeżeli ryzyko tworzenia się skrzepów jest bardzo wysokie, np. po operacji.